ครูนีดี

ครู คศ.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อุดรธานี
Usernamekruneedee
สมาชิกเลขที่51988
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติย่อ    รับราชการครู  ปี  ๒๕๒๔

การศึกษา  กศ.บ.ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน (ม.บูรพา)

ตำแหน่งปัจจุบัน  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

สอน  วิชาภษาไทย ม. ๓

ความภาคภูมิใจ

          -  ครูภาษาไทยดีเด่น  ของคุรุสภา  ปี ๒๕๔๘

          -  MASTER  TEACHER วิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ปี ๒๕๕๓

          -  หนึ่งแสนครูดี  ของ คุรุสภา  ปี ๒๕๕๔