ด้วยศูนย์ HACC-Korat ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการ "รณรงค์คนไทยปอดแข็งแรง" โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วสาขาเขตพื้นที่ (นครราชสีมา) โดยมุ่งเน้นในผู้ป่วย COPD ในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา

            ในการดำเนินงานใน phase แรกนี้ ทาง HACC-Korat ได้นำรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ โดยได้เชิญแพทย์และทีมงานที่รับผิดชอบในแต่ละโรงพยาบาลมาร่วมบอกเล่าประสบการณ์ในการทำงาน อันจะนำไปสู่การรวบรวมปัญญาเชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

            การประชุมเตรียมการจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ (11 กรกฎาคม 2551) โดยใช้กระบวนการ "สุนทรียสนทนา" เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการ ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญติดตามตอนต่อไป และขอเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนกันใน Gotoknow นี้ด้วยนะคะ