15มีค.49 เป็นวันที่ 2 ของการประชุม HA Forum คร้งที่ 7 ที่เมืองทองธานี ช่วงเช้าได้มีโอกาสฟังบรรยายของนพ.ประเวศ วะสี ในหัวข้อ "ระบบบริบาลที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์" อ.ได้เล่าเรื่องผลการวิจัยในต่างประเทศเกี่ยวกับหายจากโรคที่เป็น specific diagnosis นั้นมีเพียงประมาณ 20 %เท่านั้นที่เหลือ 80 %หายจากสาเหตุอื่น พูดเรื่อง การเยียวยาคนจนเป็นเสมือน Heal the World ได้เสนอแนวทางระบบบริบาลที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ สรุปดังนี้

1.พัฒนาหลักสูตรการผลิตบุคลากรสธ.ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์

2.ส่งเสริมสปิริตแห่งการเป็นอาสาสมัครเพื่อเพื่อนมนุษย์(จิตอาสา)

3.ผลิตพยาบาลชุมชน ซึ่ง อบต.เป็นผู้คัดเลือก ส่งเรียน และจ่ายค่าจ้าง(สามเหลี่ยมผลิตพยาบาลชุมชน)

4.ระบบบริการสุขภาพต้องเป็นพลังทางศีลธรรม บ้านเมืองจึงจะอยู่รอดปลอดภัย

5.ประกาศวันมหิดลเป็นพันธสัญญาทางสังคม

         "กุญแจสำคัญของการพัฒนาคือการเชื่อมโยง ไม่ใช่การชำแหละ"

ความคิดเห็น เมื่อเห็นชื่อหัวข้อบรรยายแล้วก็รู้สึกแทงใจ  ลึกๆก็คิดว่า ถึงเวลาที่จะต้องพูดเรื่องนี้กันแล้วหรือ ? ฟังไปก็เห็นด้วยกับความเห็นของอ.  มีสิ่งที่ต้องไปคิดต่อเป็นการบ้านก็คือ คำพูดอ.ที่ว่า

"HAจะวัดคุณภาพความมีน้ำใจได้อย่างไร" ถ้า รพ.มีน้ำใจ ความเครียดจะลดลง 

"เข้าใจตนเอง แล้วจะเข้าใจเพื่อนมนุษย์"