เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมา

โรงเรียนมงคลวิทยาได้จัดพิธีประจำหมู่ยุวกาชาดขึ้น

ในช่วงบ่าย ( 13.30 - 15.30 )

 

 

ยุวกาชาดต่างก็มารวมตัวกันที่หอประชุมจามจุรี

ตั้งแต่ชั้น ป. 1 - ม.3

โดยกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ในวันนี้

คุณแม่สำลี  เลาหกุล ได้ให้เกียรติมาเป็นท่านประธานในพิธีค่ะ

 

 

 

เมื่อกิจกรรมทางพิธีการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

คุณครูผู้นำยุวกาชาด 12 คน ก็ได้มอบเข็มเครื่องหมายให้กับยุวกาชาดใหม่

นั่นก็คือ ยุวกาชาดชั้นป.1 ทุกคน และยุวกาชาดชั้นอื่นๆที่เป็นนักเรียนใหม่ค่ะ

 

 

 

หลังจากเสร็จพิธีมอบเครื่องหมายยุวกาชาดแล้ว

ก็มีการแสดงให้ทุกคนได้รับชมกัน ทั้งหมด 3 ชุดค่ะ

การแสดงชุดแรก คือ " รำธงยุวกาชาด " จากยุวกาชาดชั้น ป.5 และ ม.2

 

 

 

การแสดงชุดที่สอง เป็นการแสดงชุด  " ฟ้อนเล็บ "

ของยุวกาชาดชั้น ม.2 ค่ะ

 

 

 

และชุดสุดท้าย คือการร้องเพลงประสานเสียง

" เพลงโลกป่วย "  ของยุวกาชาดชั้น ม. 3 ค่ะ