ชมรม อย.น้อยโรงเรียนนครไตรตรึงษ์สามารถนำผลงานผ่านการชนะเลิศการประกวดกิจกรรม อย.น้อย ในรูปแบบโครงงาน ชมรม ของเราก็ไม่น้อยหน้ามีการนำเสนอไปในทางที่ดี นักเรียนมีความสามารถ ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้จนสำเร็จ ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม อย.น้อย ปี 2551 นี้ ครูแตนคงขอเข้าร่วมด้วย นักเรียนเหนื่อย ครูเหนื่อย แต่ก็ต้องทำต่อไปค่ะ ฝากรูปมาให้ดูกันค่ะ