การครองตน ครองคน ครองงาน

การครองตน ครองคน ครองงาน ยุคเศรษฐกิจพอเพียง

การครองตน ครองคน ครองงาน ยุคเศรษกิจพอเพียง 

การครองตน
1.การพึ่งตนเอง  ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ
2.ประหยัด และออม
3.การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
4.การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
5.มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
การครองคน
1.ความสามารถในการสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา
2.ความสามารถในการ่วมทำงานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและร่วมมือ
3.ให้บริการลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
4.เสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมกับหมู่คณะ
5.มีมนุษยสัมพันธ์
การครองงาน
1.มีความรับผิดชอบ
2.มีความรู้ความสามารถและพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
3.มีความพากเพียรในการทำงานและมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ &
คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม หมู่คณะและองค์การ

                                                   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา และเทคโนโลยี

คำสำคัญ (Tags)#สพท.พังงา

หมายเลขบันทึก: 189627, เขียน: 22 Jun 2008 @ 14:55 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

หวัดดีครับ

  • แล้วการครองเรือน ละครับ ทำอย่างไร ??
เขียนเมื่อ 

หวัดดีค่ะ

สำหรับการครองเรือน มีเคล็ดลับมากมายเลยค่ะ วันนี้ขอแบ่งปันโดยอาศัยหลักธรรมะนะคะ

ธรรมะที่ว่านี้ก็คือ ฆราวาสธรรม ภาษาชาวบ้านเรียกว่า

ข้อแรก สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์ จริงใจต่อกัน รวมไปถึงการไม่โกหก เป็นหลักสำคัญที่ทำให้เกิดความไว้ใจ ตัดความขี้หึง ขี้ระแวงออกไปได้สนิทใจ...

ข้อสอง ทมะ คือ การรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ ข่มใจระงับความรู้สึกต่อสิ่งไม่ดีของกันและกันรวมไปถึงการข่มบังคับอารมณ์ตัวเอง และรู้จักปรับปรุงแก้ไข เพื่อปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสานเข้าหากันได้....

ข้อสาม ขันติ คือ ความอดทนอดกลั้น ที่เกิดจากความขัดแย้งที่อาจจะเกิดจากการแสดงท่าทาง การด่าทอและอดทนต่อปัญหาต่างๆ จากภายนอกที่เข้ามารบกวนใจ เพื่อที่จะใช้สติคิดหาทางแก้ปัญหานั้นไปได้...

ข้อสี่ จาคะ คือ ความเสียสละ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกัน เสียสละความพอใจความสุขส่วนตนให้กันและกันได้เป็นที่พึ่งและกำลังใจส่งเสริมซึ่งกันและกัน ข้อนี้สำคัญเพราะ

เป็นเหมือนน้ำเย็นๆ รดบำรุงความรักให้ออกดอกงดงาม ไม่เหี่ยวเฉาร่วงโรย....

ทำได้ตามนี้รับรองมีความสุขสุด ๆ เลยค่ะ