โครงการพยาบาลหนูน้อย

pcu.บาโงย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แกนนำนักเรียน สู่ พยาบาลหนูน้อย

  สอ.บาโงยในงานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับทีมสุขภาพครูอนามัยโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนตำบลบาโงยจำนวน 6 คน ได้ร่วมประชุมวางแผน/เตรียมการ เมื่อพฤาภาคมที่ผ่านมานั้น ในการดำเนินกิจกรรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พยาบาลหนูน้อย" ในวันที่ 17-19 มิถุนายน 2551 ที่จะมาถึง เพื่อเป็นแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพในโรงเรียน อีกทั้งสามารถตรวจสุขภาพ รักษา ส่งต่อ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่ฯและครูพี่เลี้ยงได้ และเพื่อเป็นผู้ช่วยทีม อสม.ในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนได้อีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระกิจกรรมความเห็น (0)