ทำน้ำมันตะไคร้หอมใช้เอง เริ่มต้นต้องมีหม้อต้มปิดสนิทลักษณะเหมือนถังนึ่งก้อนเห็ดหรือหม้อนึ่งความดัน ในกรณีทำน้อย ๆ ไม่ต้องแยกภาชนะถังต้มกับถังสกัด สามารถต้มน้ำตะไคร้หอม แล้วกลั่นเอาไอน้ำได้เลย จุดสำคัญอยู่ที่ต้องมีท่อให้ไอน้ำที่เป็นไอ กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ขณะเย็นตัวลงหาหลอดแก้วใหญ่ ๆ มารองน้ำที่กลั่นได้ เวลาหยดออกมาต้องค่อย ๆ หยดออกมาเหมือนกลั่นสุรา หลอดแก้วถ้าเป็นชนิดใสจะเห็นน้ำมันลอยข้างบน เราเอาน้ำชั้นล่างออกเหลือแต่น้ำมัน ถ้ามีน้ำมันปนน้ำให้ไปแช่ช่องแช่แข็ง น้ำจะเป็นน้ำแข็ง ส่วนน้ำมัน ไม่แข็ง ให้รินใส่ขวดไว้ใช้ทากันยุงได้เลย 1 หยด สามารถป้องกันยุงได้นานกว่า 12 ชั่วโมงครับ

อุปกรณ์ 1.ดัดแปลงจากหม้อนึ่งความดัน 2.หลอดแก้วสำหรับกลั่นใช้ในห้องเรียน(condenser) 3.หลอดแก้วสำหรับเก็บสารที่กลั่นและหลอดแก้วแยกน้ำมันหอมระเหย 4.ขวดแก้วฝาเกลียวปิดสนิท เหล่านี้ซื้อได้ตามร้านขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หากมีหัวดัดแปลงวัสดุเหลือใช้ จะดีมาก :)  ควรเลือกใช้วัสดุเป็นแก้วเพราะน้ำมันจะไม่ทำปฏิกริยากับแก้ว น้ำมันที่ได้จะคงสภาพใกล้เคียงกับวัสดุต้นกำเนิด
บ้านสมุนไพร-odd