คุณเอื้อ

ผู้อำนวยความสะดวก

คุณเอื้อ (chief  Knowledge  Officer :CKO) จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกประสานจัดการให้การจัดการความรู้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งควรจะเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซึ่งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น  ควรเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในระดับโรงเรียนควรเป็นผู้บริหารสถานศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคคลสำคัญของ Km



ความเห็น (0)