ทัวร์ Kcenter กรมอนามัย (5)

หมวดความรู้นี้ ก็มีแนวโน้มของการสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ

 

ตอนนี้ก็มาถึงคิวของความรู้ใน Kcenter นะคะ

ในคอลัมน์ของ ฐานข้อมูลศึกษาวิจัยองค์ความรู้ ซึ่งจะรวบรวมหลายเรื่องขององค์ความรู้ รางวัลส่งเสริมสุขภาพ และงานวิจัย

ซึ่งประกอบด้วย

 • Health Promotion Award ... เมื่อปี 2547 กรมอนามัยได้มอบรางวัล ส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับชาติให้แก่ องค์กร และบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพ เข้าไปดูผลงานได้นะคะ
 • งานศึกษาวิจัยของกรมอนามัย ... จะมีอยู่หลายหัวข้อ ก็จะประกอบด้วย
  • การสืบค้น ข้อมูลวิจัยของกรมอนามัย ซึ่งนำข้อมูลผลงานวิจัยจากการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ของกรมอนามัย ที่จัดขึ้นทุกปี นำมาเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ
  • และ link เชื่อมโยงแหล่งความรู้ของกรมอนามัย อาทิเช่น
   • วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งลงเอกสาร Full paper
   • วารสารสุขาภิบาลอาหาร
   • คลังสมอง สำนักส่งเสริมสุขภาพ
   • บทคัดย่อ ผลงานวิชาการด้านกฎหมายสาธารณสุข
   • งานศึกษาวิจัย กองโภชนาการ กรมอนามัย
   • ผลงานวิจัย กองอนามัยการเจริญพันธุ์
   • ผลงานวิจัย กองสุขาภิบาลชุมชน และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
   • งานวิจัยและพัฒนา กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
   • และ งานวิจัยของศูนย์อนามัยต่างๆ
 • องค์ความรู้ ... เป็น link ข้อมูลองค์ความรู้ จากแหล่งข้อมูลในกรมอนามัย จำนวน 24 แหล่ง เช่น
  • ข้อมูลสึนามิ
  • บทความน่ารู้ สุขาภิบาลอาหาร
  • ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
  • บทความวิชาการ กองโภชนาการ
  • กระบวนการเรียนรู้ เรื่อง สุขภาพช่องปาก
  • การบริหารจัดการความรู้ กรมอนามัย
  • Fluoride fact
  • โครงการตำรากรมอนามัย
  • และอื่นๆ อีกมากมาย
 • Best Practice ที่เป็นแบบอย่างทางด้านต่างๆ เช่น โรงพยาบาลแม่อาย

ซึ่งหมวดความรู้นี้ ก็มีแนวโน้มของการสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ นะคะ เพราะว่ากรมอนามัยได้มีการพัฒนาองค์ความรู้มากขึ้น และจะมีการ update ให้อย่างสม่ำเสมอ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัยความเห็น (0)