งานตลาดนัดการจัดการความรู้ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (2)


ตลาดนัดความรู้

งานตลาดนัดการจัดการความรู้ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

(Knowledge Management Fair 1st)
นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้

การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือการบริหารและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานที่ปฏิบัติ ใช้เพื่อการเรียนรู้ขององค์กร เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสร้างและใช้ความรู้โดยเฉพาะความรู้ฝังลึกในคน หรือ Tacit Knowledge ในการทำงานให้เกิดสัมฤทธิผลดีขึ้นกว่าเดิม

การจัดการความรู้จัดเป็นกระบวนการส่งผ่านความรู้ ภายใต้หลักการและแนวทางที่ว่า มุ่งให้เกิดการนำพลังปัญญาขององค์กรมาเพิ่มพลังในการเรียนรู้ ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ พร้อมรวบรวมและสร้างความรู้ใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนางานให้สำเร็จ ให้คนเข้าถึงความรู้ รู้จักเลือกใช้ ดัดแปลง ปรับปรุง ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิม และหรือสร้างความรู้ใหม่ นำไปใช้พัฒนาการทำงาน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพในการทำงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจงานขององค์กร

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) เห็นความสำคัญของการใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรการศึกษา จึงดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ ระยะเวลาวิจัย 2 ปี 6 เดือน ขณะนี้ดำเนินการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดงานตลาดนัดการจัดการความรู้ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอผลการวิจัย

ผู้เข้าร่วมงานตลาดนัดการจัดการความรู้ จะได้เรียนรู้กิจกรรมการจัดการความรู้ที่หลากหลาย อาทิ ภาพความสำเร็จของการนำการจัดการความรู้ไปพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรการศึกษา นวัตกรรมการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เส้นทางการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ การจัดนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมและแบบปฏิบัติที่ดีจากการใช้การจัดการความรู้ การฝึกปฏิบัติกระบวนการและเครื่องมือการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเล่าเร้าพลัง..เรื่องดีๆ และเคล็ดลับความสำเร็จ เครือข่ายการจัดการความรู้ภาคการศึกษา การเสวนาอนาคตการศึกษาไทยกับการจัดการความรู้จากผู้รู้ และมอบรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้

หากสนใจสามารถ Download โครงการ กำหนดการ ใบตอบรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และลงทะเบียนล่วงหน้า ไปยังสำนักงานฯ ภายในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2551 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2668 7123 ต่อ 1211, 1212 อีเมล res_onec@yahoo.co.th หรือ edres@onec.go.th ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่ www.onec.go.th ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 และขอให้แจ้งรหัสและแสดงบัตรยืนยันการลงทะเบียนในวันงาน

 

หมายเลขบันทึก: 184053เขียนเมื่อ 23 พฤษภาคม 2008 09:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 00:11 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

ถึง....ครูละเอียด

เตรียมงานเสร็จยังคะ

มีญาติสอนอยู่พระมารดา

วันที่ 30 พฤษภาคม 51 เจอกันที่ลานนิทรรศการ 2 อย่าลืมชวนครูติ๋ม ไปด้วยนะ

ละเอียด ศรีวรนันท์

* กำลังเตรียมอยู่ค่ะ

* เจอกันนะคะ 3 วัน สำหรับทีมแกนนำ (ฮิ ฮิ ต้องไปจัดนิทรรศการวันที่ 30 พ.ค.)

* แล้วจะบอกครูติ๋มให้จ๊ะ

* ขอบคุณที่ให้กำลังใจ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี