ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่ (49) พ่อดีเล่าเรื่องชมรมผู้สูงอายุตำบลท่ากว้าง

ชมรมของเราได้รับเลือก เป็นชมรมที่เข้มแข็ง มีความสามารถ ... จังหวัดและอำเภอ คัดเลือกเอาชมรมเฮาเข้ามา ดูช่องปากและฟัน เมื่อปี 2549

 

พ่อดี เล่าเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่ตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ภาษาส่งภาษาท้องถิ่นส่วนใหญ่นะคะ เป็นภาษาเมือง

... ผม ... พ่อดี บุญมา ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลท่ากว้าง ได้เป็นประธานชมรมฯ มาได้ 8 ปี ตั้งแต่ปี 2543 ครับ ชมรมของเรามีอายุ 60 ปีขึ้นไป ถึง 90 ป๋าย มีทั้งหมด 493 คน

เริ่มแรกก่อตั้งก็ยังบ่เสร็จเป็นรูปธรรม คิดว่า จะเฮ็ดจะใดที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆ ได้ ช่วยเหลือเพื่อน และตัวเองได้ ก็ปรึกษากับลูกว่า ให้ของบประมาณโครงการจากที่ใดให้ พ่อจะเอามาสู่ตำบลของเฮา เพื่อขยายความรู้ ให้มั่นคง ลูกผมเขียนโครงการ ขอ สสส. ปี 2546 ได้เงินมา ผมก็เอาลงมา ... จะเยี่ยะจะใด ... ก็เลยมารวมกันประชุมทั้งตำบล 7 หมู่บ้าน ค้นหาปัญหาสังคม ในหมู่บ้านว่า ... เราต้องการอะไร ขาดความรู้อะไร

 • ก็มาตั้งแกนนำทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน หมู่บ้านใหญ่มี 3 คน รวมเป็น 15 คน ตั้งแกนนำในตำบลเฮา
 • เอาแกนนำมาวิเคราะห์ หรือประชาชนในท้องถิ่น เช่น อบต. สถานีอนามัย มารวมกันคิดว่า เราขาดความรู้อะหยั่ง ใคร่ได้อะหยั่ง
 • คนเฒ่าคิดก็เลยออกมาว่า
  1) อยากได้ความรู้ดานโภชนาการ เรื่อง อาหาร คุณหมอพงษ์ศิริ และหน่วยงานที่อยู่ รพ. หลวงปู่แหวน สวนดอก มาให้ความรู้
  2) อยากอยู่เงียบๆ อยากอยู่แบบสงบ แบบสุขทางจิตใจ ก็เลยเอาเข้าวิปัสสนากรรมฐาน ที่วัดล่ำเปิง วัดอุรุพงษ์น้อย ไป 20 คน ได้ผล ไปแหม 80 คน เหมารถไป ทีนี้มากขึ้น 80 คน มาขยายทั้งตำบล เอาไปบ่ไหว ก็เลยนั่งสมาธิที่วัดสันดอนมูล ต.ท่ากว้างของเรา ได้ 4 ปี ผ่านมา 46 มาถึง 47, 48, 49, 50 ก็เลยของบประมาณจาก อบต. ลงมาสู่พื้นที่เฮา ... เป็นร้อยๆ 2-3 ร้อย ตึงเยาวชน นักเรียน มานั่งชุดนุ่งขาว ห่มขาว นั่งปฏิบัติธรรม เอาวันวิสาขบูชาที่ใกล้จะถึงนี้ เดือน 8 เป็ง ร่วมกัน 2 วัน 1 คืน สวดกรรมฐาน ทำวัตรเช้าวัตรเย็น เอางบประมาณของ อบต. มาใช้จ่ายในงาน
 • ถัดนั้นมาอยากมีความรู้ในด้านสมุนไพร ยาสมุนไพรที่ถูกต้อง ก็เลยเชิญนักวิชาการสาธารณสุขจากเชียงใหม่มา ทำพิมเสน ทำยาอืดท้อง ทุกอย่าง นักวิชาการก็ลงมา
 • ในด้านออกกำลังกาย ผมก็ได้ไปเรียนจากท่าน อ.พงษ์ศิริ ท่านเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ เปิ้นลงมาหา บ่อยครั้ง ให้ความรู้ คำแนะนำ มาดูผู้สูงอายุ ก็ขอบคุณท่านล้นหลาม
 • มีกิจกรรมที่ทำต่อเนื่อง เช่น มีการทอผ้า มี 5 หลัง ทำดอกไม้จันทน์ ทำตุงปีใหม่เมืองขายเข้าชมรม ทำโคมลอยยี่เป็ง จักสานผู้สูงอายุ ไปฝากที่ OTOP เอาผู้สูงอายุผู้ชายสานไซ เป็นของที่ระลึก ของมงคลไว้กับบ้าน ร้านค้า ทำหื้อชีวิตของชมรมของเราดีขึ้นๆ จนทุกวันนี้

เรื่องที่สอง คือ เรื่องกิจกรรมช่องปากและฟัน ชมรมของเราได้รับเลือก เป็นชมรมที่เข้มแข็ง มีความสามารถ ... จังหวัดและอำเภอ คัดเลือกเอาชมรมเฮาเข้ามา ดูช่องปากและฟัน เมื่อปี 2549

 • พอได้รับเลือกแล้ว แกนนำเรามีอยู่แล้ว เราก็เอาแกนนำมาอบรมที่ รพ.สารภี มีคุณหมอกุ้ง เป็นเป็นหลัก ก็เลยเอามาดูแลช่องปาก และฟันผู้สูงอายุ จนถึงทุกคน ทุกวัย
 • ผมนี้มีความสามารถในเรื่อง การฟ้อนเจิง ถ่ายทอดให้แกนนำเยาวชน ไปสอนใน รร. ในอำเภอสารภี 10 กว่า รร. นร. เป็นพัน ก็เลยแนะแนวว่า ช่องปากและฟันนั้นสำคัญ อย่าทานขนมหวาน อย่าเคี้ยวของแข็ง ของเหนียว ... มันจะมีส่วนให้ฟันสึกหรอ ใหญ่มาฟันจะไม่ดี กินอะหยั่งบ่ได้ ... เดี๋ยวนี้ช่องปากและฟันจะหายห่วงได้เลย ที่อำเภอสารภีเฮา เช่น รร.อนุบาล พ่อแม่เขาจะไม่ยอมซื้อขนมหวานให้ลูก หื้อหลานไป รร.อนุบาล เพราะกลัวฟันหลอ กลัวฟันหล่อน ไม่ดี จะเสียสุขภาพร่างกาย ในภายหน้า
 • สมาชิกรู้เรื่องสุขภาพช่องปากและฟัน เดือนละ 1 ครั้ง
 • และลงไปสอนที่หมู่บ้าน ผู้ที่ป่วยไข้ ลงไปเยี่ยมเพื่อนช่วยเพื่อน ปีละ 2 ครั้ง เอาสิ่งของไปหื้อ ก็ความรู้ที่รู้สึกประทับใจของชมรมของเราก็คือ ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับในช่องปากและฟัน แลกเปลี่ยนความรู้ พฤติกรรม เช่น การใช้ฟันเทียม การใช้ฟันธรรมชาติ แปรงฟันให้ถูกวิธี แนะแนวทางเขา
 • ความยั่งยืนของชมรมก็คือ ชมรมอยู่ด้วยกันด้วยความเอื้ออาทร รัก กลมเกลียวกัน ยั่งยืน ความสามัคคีในกลุ่ม มีอะไรก็ช่วยกัน ห่อข้าวมากินด้วยกัน เดือนหนึ่งครั้งหนึ่ง หมอจะเป็นคนช่วยออกอาหารหื้อ
 • ปีต่อไป 2551 ทางชมรมเราจะดูแล คอยดูแลคนที่เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงต่อ แต่เรื่องช่องปากและฟันนี่ก็จะดูแลต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 รวมเรื่อง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (0)