ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่ (46) เปิดลานนิทรรศการ "ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่" เจ้า

เปิดลานนิทรรศการ "ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่"

 

ท่านประธานเปิดลานนิทรรศการ "ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่" ค่ะ ... ชาวชมรมผู้สูงอายุ เตรียมการรับรอง เพื่อที่จะอธิบบายท่านประธานอย่างเต็มที่กันจริงๆ เลยค่ะ

กลุ่มชมรมผู้สูงอายุภาคกลางค่ะ ... มี ราชบุรี เพชรบุรี และสุพรรณบุรี

ส่วนนี้ก็คือชมรมผู้สูงอายุ ของจังหวัดลำปางค่ะ

นี่เป็นชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ปีนี้ 2551 ... ก็คิดว่า จะมีชมรมผู้สูงอายุ ที่คิดทำในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเกิดขึ้นมากมาย คงเป็นเรื่องเล่าที่ไม่รู้จบไปอีกนานเลยนะคะ

 รวมเรื่อง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (0)