ความหมาย www

K9
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
www


ความเห็น (3)

THEJOEDID
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

World Wide Web หรือ WWW หรือ W3 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Web เป็นรูปแบบหนึ่งของระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายข่าวสาร ใช้ในการค้นหา

ข้อมูลข่าวสารบน Internet จากแหล่งข้อมูลหนึ่ง ไปยังแหล่ง ข้อมูลที่อยู่

ห่างไกล ให้มีความง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด WWW จะแสดงผลอยู่ใน

รูปแบบของเอกสารที่เรียกว่า ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hyper Text) ซึ่งเป็นฐาน

ข้อมูลชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่รวบรวมข่าวสารข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายในที่

ต่าง ๆ ทั่วโลกให้สามารถนำมาใช้งานได้เสมือนอยู่ในที่เดียวกัน คล้ายกับ

เส้นใยแมงมุมที่ถักถอเส้นสายเชื่อมโยงกันไปมา เส้นใยจำนวนมากเหล่านี้

จะถูกจัดวางทับกัน มีจุดเชื่อมต่อที่ทำให้ตัวแมงมุมสามารถที่จะเดินทาง

ไปยังจุดใด ๆ บนเส้นใยเหล่านี้ได้ซึ่งเป็นที่มาของ W ตัวที่สาม คือ Web

นั่นเอง Hyper Text ที่ถูกสร้างขึ้นจะอยู่ในรูปของแฟ้มเอกสาร HTML

ซึ่งเป็นลักษณะของ Document file ที่มีการกำหนดคุณสมบัติ markup

ของเว็บเพจ เข้าไป แต่ยังไม่สามารถแสดงผลข้อมูลออกมา ให้ใช้งานได้

โดยตรงถ้าต้องการดูข้อมูลที่เกิดจากการสร้างจะต้องผ่านโปรแกรมที่ทำ

หน้าที่แปลคำสั่งนั้นก่อนเราเรียกโปรแกรมที่ทำหน้าที่นี้ว่า

"โปรแกรมเว็บเบราเซอร์" (Web Browser Program) หน้าที่หลักของ โปรแกรมคือเป็นตัวแปลคำสั่งของไฮเปอร์เท็กซ์แล้วแสดงผลออกมาเป็น

รูปภาพ เสียง ข่าวสารและข้อมูล โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ มีมากมายหลาย

โปรแกรม เช่น Mosaic , Netscape Comunicator , Internet Explorer

Opera ปัจจุบันโปรแกรม Mosaic ไม่ค่อยมีผู้นิยมใช้แล้ว ตัวอย่างการเรียก

ใช้ข้อมูล ผ่านโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ Netscape Comunicator

URL (Uniform Resource Locator) คือ

เป็นที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการจะเข้าไปเรียกดูข้อมูล

ชื่อโดเมนยังสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของ URL ได้รูปแบบมีดังต่อไปนี้

โปรโตคอล://ชื่อโดเมน/ชื่อไดเรกทอรี่ที่เก็บไฟล์ในโฮสต์/ชื่อไฟล์ในโฮสต์

ตัวอย่างของโปรโตคอลที่เรียกใช้บริการได้ เช่น http:// หรือ ftp:// เป็นต้น

HTML(HyperText Markup Language) คืออะไร

>>>เว็บเพจจะถูกสร้างขึ้นมาจากภาษา HTML

HTML เป็นภาษาสำหรับทำเครื่องหมายอันประกอบด้วยคำสั่งที่เรียกว่า “Tags” ที่เป็นตัวกำหนดว่าเว็บเพจจะมีข้อความอะไร มีการแสดงรูปภาพ เสียง และวีดีโอที่ตำแหน่งใด หรือมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่นอีกหรือไม่ เป็นต้น

HTML

• HTML ( HyperText Markup Language ) คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันมากที่สุดบนอินเตอร์เนต เป็นภาษาง่าย ๆ ไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก มีขึ้นเพื่อที่จะเป็นตัวแปลอ่าน code คำสั่งในเอกสารเพื่อแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ เช่นให้แสดงอักษร แสดงภาพ เชื่อมโยงเอกสาร (HyperLink) เปิด-ปิดเสียง เชื่อมโยงไฟล์ประเภทต่าง ๆ

• HTML ย่อมาจาก HyperText Markup Language โดยทำหน้าที่เป็นเหมืนภาษาโปรแกรมมิ่งคำสั่งที่ใช้ในการแสดงผล HTML เรียกว่า Tag ซึ่งมีเครื่องหมายมากกว่า และเครื่องหมายน้อยกว่า โดยมีคำสั่งอยู่ระหว่างกลาง ซึ่งเป็นคำสั่งเพื่อให้เว็บเบราวเซอร์ทำการแสดงผล ตังอย่างเช่น คำสั่ง

เป็นคำสั่งสำหรับใช้ขึ้นย่อหน้าใหม่

• ส่วนใหญ่แล้วคำสั่ง ของ HTML จะมี 2 ส่วน คือ คำสั่งเปิดและคำสั่งปิด โดย คำสั่งเปิดจะอยู่ในเครื่องหมาย < … > และคำสั่งปิดจะอยู่ในเครื่องหมาย ซึ่งจะมีเครื่องหมาย “/” อยู่ด้วย

ชัย
IP: xxx.122.158.79
เขียนเมื่อ 

ขอบคุงคับ (จารสั่งหา)

หมายเลขบันทึก

183455

เขียน

20 May 2008 @ 16:24
()

แก้ไข

12 Feb 2012 @ 00:08
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก