ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่ (39) ชั่วโมง ลปรร. เรื่องกิจกรรมผู้สูงอายุ ตอนที่ 19 เรื่องเล่า กลุ่มสุขภาพฟัน คือ สุขภาพจิต

Facilitator ของเราคือ ทพญ.สุณี ผลดีเยี่ยม จากกองทันตฯ กรมอนามัย และ Note talker อาสาจากจังหวัด ก็คือ ทพญ.ทิฆัมพร มะลิซ้อน จาก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จากจังหวัดเชียงราย

 

กลุ่มสุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด กลุ่มที่ 15 ค่ะ กลุ่มนี้อาอี๊ ของกองทันตฯ ดูแลให้ ... ใช่แล้วค่ะ Facilitator ของเราคือ ทพญ.สุณี ผลดีเยี่ยม จากกองทันตฯ กรมอนามัย และ Note talker อาสาจากจังหวัด ก็คือ ทพญ.ทิฆัมพร มะลิซ้อน จาก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จากจังหวัดเชียงราย ที่ทำงานแห่งแรกของดิฉันเอง

กลุ่มนี้มีเรื่องเล่าของคุณแม่พัทธยา จากชมรมผู้สูงอายุท่านัด มาเล่าสู่กันฟังค่ะ ว่า

  • ชมรมนี้ทำกิจกรรม ชมรมคนรักษ์ฟัน
  • โดย เจ้าหน้าที่จากจังหวัด รพ. และอนามัย มาชักชวนกลุ่มผู้สูงอายุตั้งเป็นชมรม โดยมีกิจกรรมคือ การออกตรวจฟันในชุมชน โดยทันตบุคลากร และให้คำแนะนำในการดูแลอนามัยช่องปาก โดยผู้สูงอายุ
  • จัด Walk Rally 6 ฐาน ร่วมกับการจัดนิทรรศการ การแสดง และการตรวจฟัน โดยมีรางวัลสำหรับผู้เข้าแปรงฟันตอบคำถาม และผู้มีสุขภาพฟันดี
  • ผลของการจัดกิจกรรม ... ทำให้เกิดความตื่นตัวในหมู่ผู้สูงอายุในชมรม รวมทั้งก่อกระแสความสนใจทันตสุขภาพในชุมชน
  • ความภูมิใจก็คือ ผู้สูงอายุมีส่วนในการแนะนำให้คนหันมาดูแลสุขภาพช่องปาก
  • อีกกิจกรรมหนึ่ง ก็คือ แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
  • ริเริ่มโครงการ โดยกลุ่มผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่อนามัย ภายใต้แนวคิด “ทำดี ทำง่าย ไม่เหนื่อย ไม่เพิ่มภาระงาน”
  • โดยรณรงค์การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ในหมู่สมาชิกชมรม
  • ผลของกิจกรรม ทำให้ผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนครั้งในการแปรงฟันแต่ละวัน อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
  • และสิ่งที่ภูมิใจก็คือ ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปาก และฟันที่ดี ค่ะ

เรื่องเล่าเหล่านี้ คงจะค่อยๆ เก็บเกี่ยวมาเล่าสู่กันฟังต่อไป อย่างไม่มีวันจบละค่ะ

 รวมเรื่อง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (0)