เวทีเชิงวิชาการ : การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อเกมคอมพิวเตอร์ที่ ม. รังสิต


ห้องทดลองเชิงปฏิบัติการเคลื่อนที่ การจัดระดับความเหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์

พื้นที่จังหวัดปทุมธานี  วันที่ ๑๘  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ เวลา ๑๙.๓๐ ๑๒.๐๐น.  

ห้อง ๓๕๖  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต


เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทีมนักวิจัยในชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อ : โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เกมคอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ ได้เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่  ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ สำหรับ การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการลงไปเพื่อแสวงหาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์

ทางทีมวิจัยได้วางรูปแบบกิจกรรมในห้องทดลองเชิงปฏิบัติการไว้เป็น ๖ ช่วง

ช่วงที่หนึ่ง กระบวนการขาว เทา ดำ เป็นการให้ผู้เข้าร่วมทดลองดูเกมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ เกม โดยแบ่งเป็นเกมแบบออนไลน์จำนวน ๕ เกม และ เกมแบบออฟไลน์จำนวน ๕ เกม โดยพิจารณาจากเกมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมในร้านเกมคาเฟ่ โดยให้ผู้เข้าร่วมทดลองพิจารณาให้ระดับความเข้มของสีเป็น ๓ สี ก็คือ สีขาว มีเทา และ สีดำ โดยไม่ได้มีการให้นิยามของสีไว้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้พิจารณาภายใต้กรอบแนวคิดของตนเอง ซึ่งจะเป็นการพิจารณาโดยใช้สามัญสำนึกของผู้เล่น โดยไม่มีกรอบแนวคิดของผู้นำกระบวนการมาชี้นำ

ช่วงที่สอง กระบวนการให้นิยามสี เป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดของการให้คำนิยามของระดับสีทั้งสามสี ว่า สีขาว สีเทา และ สีดำ หมายถึงอะไร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในการกำหนดนิยามสีระหว่างผู้เข้าร่วมกระบวนการ

ช่วงต่อมา นำเสนอผลการจัดระดับสีของเกมคอมพิวเตอร์ เป็นการนำเสนอผลการพิจารณาระดับสีของเกมคอมพิวเตอร์ทั้ง๔ เกม โดยเรียงลำดับจากสีขาวไปยังสีดำ ว่าแต่ละเกมมีระดับสีเป็นอย่างไร แล้วพิจารณาเลือกเกมที่มีระดับสีที่มี่ความชัดที่สุดในแต่ละสีออกมาพิจารณาในช่วงต่อไป

ช่วงที่สี่   กระบวนการสร้างเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความเหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์ โดยทีมวิจัยจะแจกกระดาษให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการเพื่อเขียนเกณฑ์ในการจัดระดับความเหมาะสมของเกมอีกครั้งหนึ่ง โดยเขียนแผ่นละหนึ่งประเด็น โดยทีมงานจะนำกระดาษไปติดที่ผนังด้านหนึ่งของห้องโดยจัดกลุ่มและระดับความเข้มของประเด็น

ช่วงที่ห้า หลังจากผ่านช่วงที่ ๔ แล้ว ห้องทดลองก็จะมีเกณฑ์ร่วมกันในการพิจารณาระดับความเหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นก็จะเป็นการทดลองจัดระดับความเหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์ ภายใต้ เกณฑ์ที่สร้างให้ห้องทดลอง โดยให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการดูเกมในรอบแรกอีกครั้งหนึ่ง แล้วทดลองจัดระดับความเหมาะสมของเกม โดยใช้เกณฑ์ที่สร้างขึ้นในห้องทดลองเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ ทีมงานจะแจกสติ๊กเกอร์ให้กับผู้เข้าร่วมทดลอง ๓ สี ก็คือ สีเขียว สีเหลือง และ สีแดง โดยให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการดูทีละเกม และ นำสติ๊กเกอร์ไปแปะที่กระดานหน้าห้องที่รายชื่อเกม และ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับความเหมาะสมของเกมใน ๓ กลุ่ม ก็คือ เพศ ภาษา และความรุนแรง

ช่วงที่หก การสรุปผลการจัดระดับความเหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์ โดย เชื่อมความรู้ระหว่างพัฒนาการมนุษย์และเกณฑ์ที่ได้จากห้องทดลอง หลังจากผู้เข้าร่วมห้องทดลองได้ทดลองจัดระดับความเหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์เสร็จแล้ว ก็จะให้นักวิชาการด้านจิตวิทยา จิตแพทย์ นักพัฒนาการมนุษย์ หรือ นักประสาทวิทยา ร่วมสรุปผล โดยวิเคราะห์จากผลการทดลองจัดระดับความเหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์ที่ได้จากการจัดในห้องทดลองเชิงปฏิบัติการ โดยพิจารณาจาก ระดับความเข้มข้นของเกณฑ์ และ เรื่องของช่วงอายุของผู้เล่นเกม

รายชื่อตัวอย่างเกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการทดลอง

          เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในห้องทดลองเชิงปฏิบัติการมีจำนวน ๘ เกม โดยแบ่งเป็นเกมในระบบออนไลน์ จำนวน ๔เกม ก็คือ  ๑)  CABal ๒) Special Force ๓) Audition ๔) Pucca Racing ) Freestyle ๖) Counter Strike ๗) GTA ๘) ลักหลับ ๙) Need for speed ๑๐) Winning

 

เครือข่ายที่เข้าร่วมกระบวนการทดลองเชิงปฏิบัติการ

ในการทำห้องทดลองครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกระบวนการทดลองจำนวน  ๑๖คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านเกมคาเฟ่ ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายเด็ก และ เยาวชน นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยรสารสนเทศ ม.รังสิต

ผลการทำงานในห้องทดลอง

ผลการทำงานในช่วงที่ ๑ และ ๓           ผลการจัดระดับความเหมาะสมของเกมโดยทฤษฎีสามัญสำนึก : ขาว เทา และ ดำ พบว่า

ลำดับที่

ชื่อเว็บไซต์

ค่าคะแนน

     ระดับความเหมาะสมของเว็บไซต์

อันดับที่

 
 

1

CABAL

59

สีเทาระดับ 1

7

 

2

SF

78

สีเทาระดับ 2

4

 

3

Audition

74

สีเทาระดับ 2

5

 

4

Pucca

21

สีขาวระดับ 2

10

 

5

Freestyle

38

สีขาวระดับ 3

8

 

6

Counter Strike

109

สีดำระดับ 1

3

 

7

GTA 2

130

สีดำระดับ 3

2

 

8

ลักหลับ

144

สีดำระดับ 3

1

 

9

Need

74

สีเทาระดับ 2

5

 

10

Winning

36

สีขาวระดับ 3

9

 
ดูรายละเอียดผลฉบับเต็มได้ที่http://gotoknow.org/file/surawadeeruk/Ratinglabrangsit.doc
คำสำคัญ (Tags): #ร้านเนต#วิชาการ
หมายเลขบันทึก: 178581เขียนเมื่อ 25 เมษายน 2008 08:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 23:43 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)
  • ตามมาดู
  • มีการจัดเกรดด้วยครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี