โรคนิ้วล็อกเป็นภัยรายวันที่ใกล้ตัวคุณ

มีสาเหตุชัดเจน กำ บีบ ทุบ หิ้ว บิด สับ เป็นประจำ ซำๆ บ่อย จนทำให้ เข็มขัดรัดเส้นเอ็น เสีย เสมือนหนังสติ๊กที่ถูกยืด เสียความยืดหยุ่น หนาตัวกลายเป็นพังผืด ขวางการเคลื่อนตัวของเส้นเอ็น ที่ต้องวิ่งผ่านอุโมงค์ของเข็มขัดที่รัดจับเส้รเอ็นในการงอมือ และเหยียดมือ เมื่อการเคลื่อนตัวลำบาก ทำให้ เกิด

อาการ เจ็บ ฝืด สะดุด กระเด้ง ล็อก เสียรูป ตามลำดับ ( ดูเพิ่มเติมได้ใน WWW.trigger-finger.net) หรือ WWW.lockfinger.com