ประมวลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการเรียนรู้กับชุมชน ณ ตำบลบ้านไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ความรู้เดิมไม่พอ และไม่ดีที่สุดในปัจจุบัน ทำให้เราเรียนต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

ประมวลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการเภสัชเรียนรู้ชุมชน และค่ายคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง ณ ตำบลบ้านไม้เรียง ที่สามารถนำมาปรับใช้กับ...

การพัฒนาตนเอง

 • การที่จะทำให้เรามีความรู้ในสิ่งๆ นั้น เราต้องอยู่กับมันให้จำเจ ...คลุกคลีจนรู้...และชอบด้วยใจรัก
 • เรียนรู้เทคนิกการเป็นคุณลิขิตบันทึกการใช้ปุ๋ยเป็นภาพ ทำให้เห็นภาพ
 • ความรู้เดิมไม่พอ และไม่ดีที่สุดในปัจจุบัน ทำให้เราเรียนต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
 • ได้พบกับ “ลุงเล็ก ที่เป็นนักปฏิบัติ คนทำงานหน้างานจริงๆ ทำจนรู้ เกี่ยวกับการปลูกและดูแลมังคุด (เก็บลูก แต่งกิ่ง แต่งต้น ปุ๋ยบำรุง)  เก็บข้อมูล สังเกต ทดลอง การดูแลและการใช้ปุ๋ยนำความรู้ที่มีมาใช้ ทำมานาน ทำซ้ำแล้วซ้ำอีก จนเชี่ยวชาญ รอบรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของต้นมังคุด จนสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนเปลงได้ ทำให้เมื่อผลไม่เป็นไปตามวงจรชีวิต ก็สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ทันการ
 • ดังนั้นเราต้องฝึก เก็บข้อมูล สังเกต ทดลอง "จนเราต้อง...ทำจนรู้" ซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน วางแผนการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ทันการ
 • คำถามแรกที่ได้จากชาวบ้านที่เรารู้สึกอึ้งเมื่อนักศึกษาไปขอความรู้ในเรื่องต่างๆ  พูดตรงคือ อยากหาประสบการณ์เรื่องอะไร?” ที่อึ้งเพราะว่าเรา...ยังไม่เข้าใจว่าเราต้องการอะไร ...ยังไม่สามารถสื่อสารตรงๆ ได้ ...ยังสรรหาคำตรงๆ ไม่ได้ ต้องอลัมภบทมากมายจึงจะเข้าใจ

การขับเคลื่อนองค์กร

 • การหาความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ เราต้องฟังความคิดเห็นก่อนว่าจะทำหรือไม่ และค่อยมาร่วมคิด ร่วมทำ
 • ทำอย่างไรให้คนในชุมชนสนใจและเชื่อ

            ...ต้องทำให้เขาเห็นและเขาก็จะหันมาใช้

            ...ทำตนเองให้ดี ถ้าเดือดร้อนจะไม่มีใครตาม

            ...จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความถนัดเฉพาะด้าน

            ...ร่วมกันเรียนรู้และแยกกันไปทำ คนต้องมีความรู้และรู้จักจัดการกับทรัพยากร

            ...ต้องให้คนได้เรียนจนรู้

            ...ทำให้เขาสนใจและเดินเข้ามาเรียนรู้เอง

            ...ทำให้เห็นว่าได้ประโยชน์มาก

            ...ทำแล้วทำอีก ทำแล้วต้องทำให้ดีขึ้น

 • การรวมตัวกันเป็นกลุ่มแต่กระบวนการจัดการกลุ่มไม่สำเร็จ กติกากลุ่มร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์มีปัญหา....พบว่า คนขยันก็ขยันทำ คนขี้เกียจก็ไม่ค่อยทำกินแรง การรวมกลุ่มจึงไม่ประสบผลสำเร็จ จึงจัดเป็นศูนย์ที่สร้างกิจกรรมให้คนเข้ามาเรียนรู้แต่ไม่ใช้เรียนรู้การบริหารจัดการ ศูนย์จะสร้างกิจกรรมให้ลดรายจ่าย ...ใครอยากรู้กิจกรรมใดก็เข้ามาเรียนรู้และนำมาแก้ไขปัญหาของตนเอง ถ้าจะแก้ไขปัญหาให้คนอื่นต้องแก้ไขปัญหาของตนเองให้ได้ ...ดังนั้น กิจกรรมต้องตรงกับความต้องการของคนในชุมชน ค้นหาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา

 • ในการทำงานมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เราไม่สามารถทำให้คนที่ไม่เห็นวยกับเรามาเห็นตามเรา และให้เราทำงานต่อไปและทำให้มันสำเร็จ และคนที่ไม่เห็นด้วยจะกลับมาเห็นด้วย

 • เราต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เรียนรู้อดีต สู่ปัจจุบัน และสามารถกำหนดอนาคตได้

 • ภูมิคุ้มกัน คือวัคซีนป้องกัน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จำเป็นจะต้องรู้ในอดีตเป็นอย่างดี ทำเช่นนี้ ผลในอนาคตจะเป็นอย่างไร คนที่จะกำหนดภูมิคุ้มกันจะต้องเป็นคนที่มีการศึกษาและรู้ล่วงหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กรความเห็น (1)

·     วันสงกรานต์ ชวนให้ สำราญจิต

·     ชวนลิขิต ให้มวลมิตร คิดสร้างสรรค์

·     สงกรานต์นี้ ชวนทำดี  ดีทุกวัน

·     ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมกันสร้าง พลังใจ

·     สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ