มาดูลายเซ็นกันดีกว่า..เสริมชะตายังไงน๊า


แล้วลายเซ็นต์ของคุณล่ะ..มีใครทักว่าดีรึป่าว!!!
 

ลายเซ็นเสริมส่งดวงชะตา...ได้นะจ๊ะ

 

          เทคนิคของลายเซ็นต์ยึดหลักสำคัญๆ ว่า การเซ็นที่ดีจะต้อง “ยิ้มแย้ม อิ่มเอิบ ห้ามตัด ห้ามฆ่า ห้ามพันกัน” นั่นแหละจึงจะเป็นลายเซ็นที่สมบูรณ์

ลายเซ็น  เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่มีการวิเคราะห์วิจัยและศึกษากันมาอย่างช้านาน เช่นเดียวกับการทำนายโชคชะตาที่ดูวันเดือนปีเกิด เวลาเกิด หรือการทำนายบุคคลจากลักษณะรูปร่างหน้าตาและท่าทางนั่นเอง

ลายมือชื่อหรือลายเซ็น เป็นศาสตร์อีกแขนงซึ่งเป็นภาพสะท้อนและบอกลักษณะของแต่ละคนได้ และสามารถนำมาทำนายได้เช่นเดียวกัน

           แม้ลายเซ็นจะไม่สามารถทำนายอนาคตได้ แต่สามารถเห็นภาพสะท้อนตัวตนของคนผู้นั้นได้มากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็น

ด้านนิสัยใจคอ และทัศนคติ
สามารถบอกได้ว่าลักษณะนิสัยของบุคคลผู้นั้นเป็นอย่างไร เช่น เบิกบานสดชื่น อารมณ์แจ่มใส อมทุกข์ สุภาพ นุ่มนวล แข็งกร้าว ก้าวร้าว เป็นมิตร เช่น ลายเซ็นของคนที่มองโลกในแง่ดีมักจะพลิ้วเป็นคลื่นสวยงาม ขณะที่ลายเซ็นที่มีลักษณะผอมสูงหรือแคบๆ มักจะมีทัศนะคติและวิธีคิดในเชิงบวก

ด้านความสามารถ
ส่วนใหญ่คนที่มีความเก่งกาจสามารถมักจะมีลายเซ็นแบบเส้นด้ายพลิ้วไหว ต่อเนื่องและสวยงาม ส่วนคนที่ขาดความเชื่อมั่นทำงานไม่เป็นสับปะรด ลายเซ็นจะโย้หน้าบ้าง หลังบ้าง

ด้านสติปัญญา
ไม่ว่าจะเป็นความฉลาดเฉลียวและปราดเปรื่อง ความฉลาดแบบมีเล่ห์เหลี่ยม หรือความอ่อนด้อยทางเชาวน์ปัญญา สามารถแสดงออกได้ทางลายเซ็นทั้งนั้น

ด้านทักษะทางสังคม
การชอบเปิดเผย หรือปิดตัวเอง แสดงออกมาในลายเซ็นที่แตกต่างกัน บางคนสามารถเข้ากับผู้คนได้ดี ปรับตัวเก่ง ในขณะที่บางคนก็มีปัญหากับการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม

ด้านความใฝ่ฝัน
ความทะเยอทะยาน แสวงหาความก้าวหน้ามักจะบอกได้ในลายเซ็นที่มีเส้นสายปลายลายเซ็นตวัดขึ้นสูง ส่วนบุคคลที่ไม่ทะเยอทะยานนักจะมีลายเซ็นที่ค่อนข้างเล็กและไม่ตวัดสูง

การวิเคราะห์บุคคลจากลายเซ็น สามารถพิจารณาได้จาก ขนาดของตัวอักษร ความหนักเบาของลายเซ็น ขนาดของเส้นสายลายปากกา การดูโซนตัวอักษรความเอียงของตัวอักษร เส้นฐานอักษรหรือ Baseline นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ในเรื่องความเร็วในการเซ็น Speed in Writing ร่วมด้วย


เชื่อไหม ลายเซ็นเกิดจากใจ ใจถ่ายทอดเป็นลายเซ็น เห็นลายเซ็นเหมือนเห็นในใจ ทุกครั้งที่มีคนมาขอความคิดเห็นเรื่องลายเซ็น ก่อนที่จะแนะนำอะไรออกไป ดิฉันจะยื่นกระดาษให้หนึ่งแผ่น พร้อมกับให้คนคนนั้นลงมือเซ็นให้ดูเพื่อสำรวจพื้นฐานของแต่ละบุคคล จากนั้นจึงค่อยๆ ช่วยกันปรับช่วยกันแก้เพื่อให้เหมาะสมและเกิดสิริมงคลต่อบุคคลผู้นั้นมากที่สุด

หลักการเซ็นที่ถูกต้อง   มีหลักสำคัญๆ ดังนี้

1. ไม่ควรมีดาวกาลกิณีปรากฏอยู่ในลายเซ็น ซึ่งหากชื่อของคุณมีดาวกาลกิณีอยู่ เวลาเซ็นควรหลบ ไม่ควรมีให้เห็นเด่นชัดในลายเซ็น สมมติว่าคุณเกิดวันจันทร์ มีดาวอาทิตย์เป็นกาลกิณี สิ่งที่ต้องห้ามคือสระทั้งหลาย ได้แก่ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ เป็นต้น

อักษรกาลกิณีสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์
ศ ษ ส ห ฬ ฮ

อักษรกาลกิณีสำหรับคนเกิดวันจันทร์
อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

อักษรกาลกิณีสำหรับคนเกิดวันอังคาร
ก ข ค ง

อักษรกาลกิณีสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ

อักษรกาลกิณีสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

อักษรกาลกิณีสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี
ด ต ถ ท ธ น

อักษรกาลกิณีสำหรับคนเกิดวันศุกร์
ย ร ล ว

อักษรกาลกิณีสำหรับคนเกิดวันเสาร์
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

2. อักษรลายเซ็นควรยิ้มแย้ม อิ่มเอิบ ห้ามตัด ห้ามฆ่า ห้ามพันกัน

3. คำนำหน้าชื่อและสกุลควรตัวใหญ่สักหน่อย แต่ต้องสมดุลกันตลอดทั้งลายเซ็น

4. ปลายของทุกตัวอักษรต้องพุ่งขึ้นโดยเฉพาะอักษรหลังสุดของชื่อและนามสกุล

5. จุด (.) ควรมีเฉพาะปลายของลายเซ็น แต่ต้องใส่เมื่อคิดว่าเซ็นได้ดีแล้ว จะมีความหมายว่าชีวิตไปถึงเป้าหมาย และเดินไปสู่ความสำเร็จ แต่ถ้าเซ็นยังไม่ได้ดีพอ ชีวิตมักจะไม่ประสบความสำเร็จ ที่สำคัญไม่ควรจุดบ่อยๆ เพราะชีวิตจะหยุดแล้วต้องเริ่มใหม่อยู่ร่ำไป

6. การกดน้ำหนักของลายเซ็นควรหนักเบาพอสมควร อย่าให้หนักเกินไป จะทำให้มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงเกินกำหนดและมักคิดว่าตัวเองดีเลิศ และถูกไปเสียทุกอย่าง แต่ก็อย่าให้เบาเกินไป ประเดี๋ยวจะกลายเป็นไม่กล้าแสดงออก เกรงกลัวไปหมด ไม่หนักแน่น ไม่ทันคน

7. เซ็นแบบอ่านออก เป็นคนชอบความกระจ่างแจ้ง ไม่มีเลศนัย ตรงไปตรงมา คนแบบนี้คบได้ ไม่มีพิษภัย

8. ตัวอักษรตรงๆ จะแสดงถึงการเป็นคนชอบความเที่ยงธรรม

9. ตัวอักษรเอียงหน้า มันเก็บกด ไม่กล้าแสดงออก ส่วนตัวอักษรเอียงๆ ไปด้านหลัง แสดงถึงความทะเยอทะยาน เชื่อมั่นตนเองสูง แนวบรรทัดทแยงลง ไม่ควรเซ็นเป็นอย่างยิ่ง เพราะชีวิตมักประสบปัญหาอย่างหนัก มันถอยหลังเข้าคลอง

10. แนวบรรทัดตรง แสดงถึงความหนักแน่น ชอบความตรงไปตรงมา แนวบรรทัดทแยงขึ้น เป็นผู้มีความทะเยอทะยาน เชื่อมั่นตนเองสูง แนวบรรทัดทแยงลง ไม่ควรเซ็นเป็นอย่างยิ่ง เพราะชีวิตมักประสบปัญหาอย่างหนัก มักถอยหลังเข้าคลอง

11. คนที่เขียนปากกาเส้นใหญ่ มักเป็นคนเปิดเผย ตรงไปตรงมา ชอบความชัดเจน ไม่ยอมใคร บางครั้งจะมีความอดทนอดกลั้นน้อย อ่อนไหวง่าย ส่วนใหญ่มักเป็นศิลปิน ดารา นักแสดง

12. คนที่เขียนปากกาเส้นเล็ก พื้นฐานจิตใจมักละเอียดลออ มีความสุขุมรอบคอบและเฉลียวฉลาด ความคิดเฉียบคม มีความระมัดระวังและอดทนสูง

แล้วคุณละมีลายเซ็นแบบไหน...

เสริมชะตาชีวิตไปในทางที่ดีรึป่าว!!


       ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติม

              จากสนุกค่ะ

 

หมายเลขบันทึก: 176251เขียนเมื่อ 10 เมษายน 2008 13:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 สิงหาคม 2012 07:10 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (46)

สวัสดีครับคุณกัสจัง

                  เซ็นเองยังอ่านไม่ออกเลยครับ...ไปเบิกตังก็เบิกไม่ได้เพราะลายเซ็นเพี้ยน...สยองครับ

                                                          ขอบคุณครับ

นายช่างใหญ่ยังแค่ลายเซ็นไม่เหมือน

ครูก้อยเขาบอกขอดูบัตรด้วย ... แล้วก็มองบัตรสลับกับตัวจริง พร้อมกับพึมพำๆว่าหน้าก็ไม่เหมือน เฮ้อๆๆๆๆๆ

หวัดดีค่ะ คุณกัสจัง

อยากจะเปลี่ยนลายเซ็น แต่ไม่รู้ว่าจะเซ็นแบบไหนดี มีวิธิไหนที่จะช่วยได้ กรุณาแนะนำด้วยนะคะ จะขอบพระคุณอย่างยิ่ง แล้วถ้าลองเซ็นแล้ว ส่งไปให้ช่วยดูจะได้หรือป่าวค่ะ

เรียน คุณกัสจัง

ถ้าจะให้ช่วยออกแบบลายเซ็นต์ ให้หน่อยได้ไหมคะ กรุณาช่วยแนะนำด้วยค่ะ

รบกวนช่วยแจ้งกลับด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ยินดีให้คำปรึกษาค่ะคุณ..aomjung กับคุณ..ปุณณภา ค่ะ

อยากให้คุณกัสจัง ช่วยออกแบบลายเซ็นให้หน่อยอะคะ เพราะน้องพึ่งเปลี่ยนชื่อมาใหม่ อยากได้ลายเซนที่ดี จะได้เสริมชีวิตอะคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

ไว้คุยกันหลังไมล์นะคะคุณ...พัทธนันท์ จีนพลับ ..แล้วจะออกแบบลายเซ็นต์ให้จ้า...แต่ลองเซ็นต์แบบปัจจุบันให้ดูก่อนนะจ๊ะ

คุณกัสจัง ...อยากรบกวนให้ออกแบบลายเซ็นให้ด้วยเหมือนกันค่ะ....ตอนนี้เซ็นแบบมั่วๆๆค่ะ ยังไงแจ้งกลับด้วยนะคะ ขอบคุนมากๆๆๆค่ะ

เดชาวัจน์ เทียนหอมสกุล

ขอรบกวนคุณกัสจัง ออกแบบลายเซ็นให้ผมหน่อยนะครับ

เพราะลายเซ็นผมมีสระนำหน้าครับ

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณจ้า...ที่สนใจเรื่องลายเซน...ถ้าเป็นไปได้ก้อต้องบอกลายละเอียดมานะจ๊ะ...ถึงจะแนะนำถูกค่ะ...เช่นวัน  เดือน  ปีเกิด..หรือจะติดต่อมาที่เมลกัสจังก้อได้จ้า..

 

เดชาวัจน์ เทียนหอมสกุล

ขอรบกวนออกแบบรายเซ็นให้หน่อยนะครับ

ผมเกิดวันที่2มิถุนายน2525 วันพุธ กลางคืนเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าครับ

ขอบคุณครับ

เดชาวัจน์ เทียนหอมสกุล

ถ้าเป็นไปได้รบกวนช่วยส่งที่เมลTianhom2525@windowslive.com

ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับ

ขอรบกวนคุณกัสจัง ออกแบบลายเซ็นให้หน่อยค่ะ

เพราะชื่มีสระนำหน้าน่ะคะ ชื่อ เมธิกา ดีขุนทดค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ...คุณเมาธิกาค่ะ..ที่แวะมาเยี่ยมชม..กัสจังมีคำแนะนำจ้า..แวะไปได้ที่เมล์กัสจังนะจ๊ะ...ถ้ามีตัวอย่างลายเซนที่เป็นปัจจุบันก้อจะแก้ไขให้จ้า...ขอเป็นลายละเอียดวันเดือนปีเกิดส่งเมลไปละกันจ้าแล้วก้อตัวอย่างที่เซนอยู่ปัจจุบัน..

พอดีเพิ่งเปลี่ยนชื่อมาใหม่ค่ะ และก็เพิ่งเปลี่ยนนามสกุลไปใช้ของสามีค่ะ รบกวนคุณกัสจังออกแบบลายเซ็นให้หน่อยค่ะ

ชื่อ ณิชาวีร์ ทองใบ เกิดวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2522 เวลา 0.35 (วันพุธกลางคืนค่ะ)

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ kookkai_146@hotmail.com

สุรเชษ จิตรสอาดกุล

ขอรบกวนคุณกัสจัง ช่วยออกแบบลายเซ็นให้หน่อยครับ

ผมชื่อ สุรเชษ จิตรสอาดกุล

ถ้าเป็นไปได้รบกวนช่วยส่งที่เมล์ surachet21@hotmail.com

ขอบคุณมากครับ

คุณกัสจัง ช่วยวิเคราะห์ลายเซ็นเก่าให้ได้ไหมค่ะ อยากจะเปลี่ยนลายเช็นมาก แต่ต้องเปลี่ยนเรื่องเอกสารเยอะมาก ถ้าจะเปลี่ยนลายเซ็นก็อยากเปลี่ยนให้ดีไปเลย จะได้ไม่ต้องแก้ไขอะไรอีก รบกวนตอบกลับด้วยนะค่ะ เพราะเชื่อเรื่องแบบนี้มาก

 

ขอบคุณ..คุณหมีเซี้ยะจ้า...ยินดีให้คำปรึกษาจ๊ะแวะมาได้ที่เมล์กัสจังนะจ๊ะ

คุณkookkaiกับสุรเชษ จิตรสอาดกุล..จ๊ะ.....ขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทาย..กัสจังยินดีให้คำปรึกษาจ้า...แวะมาได้ที่เมล์กัสจังนะจ๊..

สวัสดีค่ะ คุณกัสจัง ขอความกรุณาออกแบบลายเซ็นให้หน่อยนะค่ะ พอดีเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะ

ชื่อ พัทธนันท์ ศรีวงศา เกิดวันอังคาร ที่ 10 ก.พ. 2524 เวลาประมาณตี 2 ค่ะ ขอที่เสริมดวงชะตา โชคลาภ การเงิน การงานและครอบครัวค่ะ ขอบคุณค่ะ miruka06@hotmail.com

ขอบคุณ..คุณเมย์จ๊ะ...ที่แวะมาทักทาย...แวะไปคุยกับกัสจังได้ที่ฮอทเมล์นะจ๊ะ...ยินดีให้คำแนะนำจ้า...

ขอทราบ hotmail ของคุณกัสจังหน่อยคะ อยากสอบถามเรื่องลายเซ็นต์คะ

ขอบคุณคะ

แวะมาคุยเรื่องลายเซ็นต์ได้นะคะคุณนก...ขอบคุณที่แวะมาทักทายค่ะ  nu.dang@hotmail  จ้า

เขียนได้ไง งงจังเยย

กมลรวินทร์ จอห์นสัน

ขอรบกวนออกแบบลายเซ็นให้หน่อยค่ะ

ชื่อ นางกมลรวินทร์ จอห์นสัน

อายุ 37 ปี เกิดวันพุธ

ขอขอบคุณมากค่ะ

พลอยนภัส ดำรงศิริไพลิน

สวัสดีค่ะ คุณกัสจัง

พอดีเรากำลังหายการเขียนลายเซ็นต์อยู่แล้วมาเจอข้อความของคุณกัสจัง เลยจะขอให้คุณกัสจังช่วยออกแบบลายเซ็นต์ให้หน่อยค่ะ

ชื่อ พลอยนภัส ดำรงศิริไพลิน เกิด วันพูธ ที่ 7 มกราคม 2519 เวลาประมาณ 16.00 น เพื่อช่วยเสริมการงาน การเงิน โชคลาภ

เพราะทำงานเป็นหัวหน้าค่ะ ช่วยออกแบบให้ด้วยค่ะ loadnum@hotmail.com

ขอบคุณค่ะ

นภัศฌนาฏก์ ลำเจียกมงคล

ขออีเมล์ด้วยคร่ะ....จะปรึกษาเรื่องลายเซนต์คร่ะ

สวัสดีคะคุณกัสจัง มีเรื่องรบกวนให้ช่วยเหลือคะ

ชื่อ แพรวพรรณ จิตต์สมบูรณ์ เกิดวันพุธกลางคืน วันที่ 24 มีนาคม 2525 เวลา 21.35น. รบกวนช่วยแนะนำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมในชื่่อและแบบลายเซ็นหน่อยสิคะ เพื่อช่วยเสริมการงาน การเงิน โชคลาภ ความรักหน่อย

ขอบคุณมากๆเลยคะที่ช่วยแนะนำ

ขอรบกวนด้วยคนคับ ชื่อ ณัฐชนันท์ นฤชาติวรพันธ์ 20ตุลา21ค่ะ รบกวนแนะนำลายเซ็นด้วย ทั้งด้านการงาน เงิน คามรัก สุขภาพ โชคลาภ ขอบคุณค่ะ

ขอรบกวนด้วยคับ ชื่อ อุเทน รักษาสัตย์ 24 เมษายน 2535 รบกวนแนะนำรายเซ็นค้วย ทั้งด้านการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ โชคลาภด้วยครับ ขอบคุณครับ

ตอนนี้ยังไม่มีลายเซ็นเลยค่ะรบกวนช่วยออกแบบให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีคะ คุณกัสจัง รบกวนขอให้ออกแบบรายเซ็นให้ด้วยค่ะ ตอนนี้ทำการค้าขาย กะลังจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อนี้ที่ส่งมาให้คุณกัสจัง เพื่อเสริมศิริมงคล และให้การค้าขายคล่องดี ขอรบกวนช่วยออกแบบรายเซ็นที่เหมาะให้ด้วยนะคะ

เรียนคุณกัสจัง รบกวนออกแบบลายเซ็นให้ด้วยได้หรือไม่ครีบ

รบกวนช่วยออกแบบลายเซนต์ให้ด้วยนะคะ อยากจะประสบความสำเร็จทุกด้านค่ะ ไม่ทราบว่าพอจะมีเาลาสักเล็กน้อยมั้ยคะ ขอบคุณนะคะ ที่สละเวลาค่ะ

พี่กัสจังครับ ออกแบบลายเซ็น ที่มีชีวิตก้าวหน้า

ผมชื่อ นายปัญญา สุธรรมมาจารย์

อยากให้คุณกัสจังออกแบบลายเซนต์ ด้านการงาน/โชคลาภ/ความเมตตาจากผู้ใหญ่ค่

นายนพดล เทียบเทียม

อยากให้คุณกัสจังออกแบบรายเซ็นที่ดี ต่ออาชีพการงาน

ผมชื่อ นายนพดล เทียบเทียม เกิดวันพุธกลางวันครับ

E-mail : Noppadol_03@hotmail.com

อยากให้คุณกัสจังออกแบบลายเซ็นต์ให้หน่อยคะ


ช่วยวิเคาระห์ลายเซ็นต์ให้หน่อยค่ะว่าดีหรือเปล่า

ขอตัวอย่างลายเซ๊น นิธิศ โสภณ 8 มค 15 เสาร์ มั่งคั่ง สุขภาพ บริวาร เมตตา การงาน ไม่มีอุปสรรค

รบกวนพี่กัสจังช่วยออกแบบลายเซ็นให้หน่อยค่ะด้าน การงาน.การเงิน ความรัก.โชคลาภและสุขภาพ ชื่อฐิตาภรณ์ วิชาพล เกิด 8วัน 2528 วันอาทิตย์ e. Mail aomthi3711@gmail.com

รบกวนพี่กัสจังช่วยออกแบบลายเซ็นให้หน่อยค่ะด้าน การงาน.การเงิน ความรัก.โชคลาภและสุขภาพ ชื่อฐิตาภรณ์ วิชาพล เกิด 8วัน 2528 วันอาทิตย์ e. Mail aomthi3711@gmail.com

สวัสดีคะ รบกวนขอคุณพี่กัสจัง ช่วยออกแบบลายเซ็นให้หน่อยค่ะ ด้านการงาน.การเงิน ความรัก.โชคลาภและสุขภาพ ชื่อพัสนันท์ กอบแก้ว เกิด 22/01/2525 อีเมล์ patsanan_n@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

สวัสดีคะ รบกวนขอคุณพี่กัสจัง ช่วยออกแบบลายเซ็นให้หน่อยค่ะ ด้านการงาน.การเงิน ความรัก.โชคลาภและสุขภาพ ชื่อพัสนันท์ กอบแก้ว เกิด 22/01/2525 อีเมล์ patsanan_n@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

พี่ค่ะ อยากให้พี่ออกแบบลายเซ็นให้หน่อยคะเกิดวันจันทร์ ที่ 7/08/38 ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนอยู่ค่ะ

สวัสดีครับไม่แน่ใจว่ายังออกแบบลายเซ็นอยูไหมครับอยากรบกวนให้ออกแบบลายเซ็นให้ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท