บันทึการปฏิบัติธรรม ตอนจบ จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว


    ตอนเช้าของวันที่ 4 ของการปฏิบัติ ของผม ขณะที่ไปเข้าห้องน้ำทำภารกิจส่วนตัว ห้องน้ำของสำนักสงฆ์ขุนห้วยแม่ต้าน อยู่ติดกับทางลงจากวัด มองไปที่ทางลงจากวัดนั้น ประกฎว่าจิตผม ลอยไปอยู่ปลายทางเส้นนั้น มันเหมือนมีอะไร สักอย่างที่บังคับให้ผมเดินลงไป หาจุดหมายปลายทาง ผมเดินลงไปโดยไม่รู้สึกตัวเลย เดินไปเรื่อยๆ เดินลงไปจนถึงทางแยกเข้าสำนักสงฆ์ ผมจึงรู้ตัวว่า ยังเหลืออีก 1 วันของการปฏิบัติ ผมอธิฐานไว้ว่าจะปฏิบัติ 5 วัน จึงเดินกลับขึ้นไป มานั่งพิจารณา ว่า จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าวนั้นเป็นจริง จิตบังคับให้กายผมเดินลงไป แต่ดีที่มีสติ ยังเป็นที่ตั้งอยู่ จิตนี้เป็นใหญ่ เป็นประธาน คนเราจะเป็นอย่างไรก็เกิดจากจิตนี้เองเราจะเป็นอย่างไร เกิดจากความคิดในจิตใจของตนเองนั่นเอง ถ้าหากคิดดีหรือคิดถึงความสำเร็จ ก็จะสมหวังตามความคิด แต่หากคิดถึงแต่ความล้มเหลวพ่ายแพ้ ก็จะเป็นอย่างที่คิด

"แม้พุทธศาสนาจะเห็นว่ากายกับจิตไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่กายกับจิตก็จัดว่าเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน อาศัยกันและกันอย่างที่จะจัดแยกออกจากกันไม่ได้ ดังข้อความในวิสุทธิมรรคที่ว่า ?รูปและนาม (กายและจิต) เป็นของคู่กัน ทั้งคู่อาศัยกันและกัน เมื่ออย่างหนึ่งแตกสลาย ก็ แตกสลายทั้งคู่ตามปัจจัย" โดยทั้งจิตและกายก็ต่างทำหน้าที่อย่างสอดประสานกัน คือ หน้าที่ของกาย ได้ แก่ การทำหน้าที่เชื่อมต่อหรือ
เป็นทางในการรับรู้โลกภายนอกผ่านทางอายตนะ และทำหน้าที่แสดงพฤติกรรมหรือการกระทำ
ต่อโลกภายนอก แต่อย่างไรก็ตาม พุทธศาสนาถือว่า

?
กายนั้นเป็นเพียงตัวเชื่อมต่อหรือเป็นทางให้จิตรับรู้ กายจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้ แต่สิ่งที่รู้คือ จิต จิตเป็นตัวรับรู้ ดังนั้น ถ้ามองในแง่นี้ กายก็เป็นเพียงเครื่องมือของจิตในการรับรู้อารมณ์ อารมณ์คือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตหรือสิ่งที่ถูกรับรู้ อารมณ์ของจิตหรือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตนั้นก็คืออารมณ์ 6 หรืออายตนะภายนอก 6 อันได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ(สิ่งต้องกาย) และธรรมารมณ์ (เรื่องในใจ) นั่นเอง

จิตจึงมีความสำคัญมาก นั่นคือ

?
จิตเป็นมูลบท หรือเป็นแกนกลางที่สำคัญของคำสอนทั้งหมด จะเห็นได้ว่าคำสอนเรื่องต่างๆ เช่น คำสอนเกี่ยวกับความทุกข์หรือความสุขก็ตาม กุศลหรืออกุศลก็ตาม หรือที่เป็นฝักฝ่ายโลกียะ และโลกุตระเป็นต้น
ก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ถึงที่สุดแล้ว ทั้งหมดล้วนมีจิตเป็นแกนกลางหรือเป็นตัวกลางที่เป็นหลักยืนให้แก่
ธรรมเหล่านั้นทั้งสิ้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า สภาพธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศล บุญหรือบาป เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่จิต ถ้าไม่มีจิตเป็นฐานให้แล้ว ถ้าไม่มีจิตเป็นฐานให้แล้ว สภาพธรรมเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย


ดังนั้น จิตหรือใจนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังข้อความที่ปรากฏต่างๆ ซึ่งยกมาเป็นตัวอย่างพอสังเขป คือ

ความสำคัญของจิตในทัศนะของ พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

??
ถ้าเรามีจิตใจไม่ถูกปรุงแต่ง ก็เรียกว่าเรามีจิตเป็นพุทธะขึ้นมา เป็นผู้รู้ขึ้นมาทันที รู้อะไรถูกต้องขึ้นมาแล้ว ก็เป็นตัวเองอย่างแท้จริง?ไม่ถูกฉาบด้วยกิเลส เรียกว่าไม่ถูกปรุงแต่ง??
(
พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)"

ที่มา http://www.patrunning.info/show.php?

        วันที่ 27 มีนาคม  วันสุดท้ายของการปฏิบัติ ผมทำภารกิจเหมือนที่ผ่านมา ตื่นเช้า ทำวัตร ไหวพระ สวดมนต์ ทำสมาธิ ตักน้ำ มาใช้ กวาดลานวัด เสร็จเรียบร้อย แล้วก็กราบลาครูบา เพื่อกลับมาทำงานตามหน้าที่ต่อ ไป ก่อนกลับ ครูบา มอบพระ ให้ 3 องค์ ที่จริงผมได้ตั้งใจไว้ว่า จะปฏิบัติ 7 วัน แต่ ด้วยภารกิจ หน้าที่ และ เวลา ลากิจ ของผมเหลือ แค่ 4 วัน ในรอบปี  ให้ลากิจ ได้ 12 วัน จึงได้ปฏิบัติเพียง 5 วัน  แต่ ก็คุ้มค่ากับการลา ในครั้งนี้ ช่วงระยะเวลาที่อยู่ที่นั้นทำให้ใจสงบและได้อะไรมาหลายๆอย่างในชีวิต ต้องขอบคุณ ผู้บังคับบังชาที่ให้โอกาสได้ลา ขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่ทำงานแทนตอนที่ผมไม่อยู่ ขอบคุณครูบา และอีกหลายๆท่านครับ ที่สำคัญยิ่ง ขอบคุณพ่อแม่ ที่ให้กำเนิด มาให้ผมได้เจอได้พบกับพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่สอนให้ไม่เชื่อในศาสดา ให้เราปฏิบัติก่อน ถ้าได้ผลแล้วจึงเชื่อ  

  

 ขอบคุณครับ

หมายเลขบันทึก: 174543เขียนเมื่อ 1 เมษายน 2008 13:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:54 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (7)

สวัสดีค่ะคุณครูข้างถนนที่เคารพรัก

 •  อนุโมทนาสาธุ กับผลบุญที่ได้ไปเจริญสติวิปัสสนากรรมฐาน..มานะคะ..
 • อิๆๆองค์ซ้ายมือไม่รู้จักค่ะ อีกสององค์หลวงพ่อเงินวัดบางคลานรุ่นหน้าหนุ่ม ใช่ไหมค่ะ..อึกองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช..อิๆๆ

ด้วยความเคารพรัก

 หนูหมูอ้วน

..อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

 สวัสดีครับคุณ หมูอ้วน ...

 • ขอบคุณที่แวะอ่านมาครับ
 • รู้เรื่องพระด้วย ผมไม่ค่อยรู้ครับ แต่มีเยอะ คนอื่นให้มา
 • ผมกำลังจะถามพอดีว่า องค์กลาง เป็นพระอะไร ขอบคุณที่บอกครับ
 • องค์ซ้ายมือ หลวงปู่จันทร์ วัดป่าดาราภิมมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่รู้เพราะ มี ชื่อสลักอยู่ อิอิอิ
 • องค์ขวา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหราราชครับ
 • ผมเก็บไว้องค์เดียว คือ หลวงพ่อเงิน  นอกนั้นให้คนอื่นต่อ
 • เพราะผมได้มากกว่า พระที่ ครูบาให้
 • ขอบคุณ ;-)

สวัสดีครับ คุณ tip-in

 • ยินดีที่ได้รู้จัก
 • ขอบคุณที่แวะมาอ่านบันทึกเล็ก บันทึกนี้
 • สาธุ..... (ยาวๆๆ) ครับ

     พ่อช่อมะม่วง...พ่อพวงมาลัย

     ทุกทิศทุกทาง...สร้างกำลังใจ

     กวาดเศษความทุกข์...ทิ้งให้หมดไป

     เก็บชิ้นความสุข....ใส่ไว้ข้างใน

     แม้คุณไม่เห็น....หรือไม่มีใคร

     มองมาทางนี้...มีคนห่วงใย

     ยังมีเด็กเด็ก...ตัวเล็กใจใหญ่

     ยังมีพี่น้อง.....ในห้วงหทัย

     ยังมีน้องจิ....มาป่วนตลอดไป

     จะส่งแรงใจ...ให้คุณครูเอย

              * สวัสดีเจ้าค่ะ คุณครูข้างถนน ที่งดงาม คิคิ

     โห!! เสียแชมป์เลยอ่ะ ไม่เป็นไร มาทีหลังดังกว่า 5555++ มีไหมเนี่ยคำพังเพยนี้ คิคิ  แวะมาป่วนเหมือนเดิม แต่ป่วนช้าไปหน่อย เอิกๆๆ รักษาสุขภาพด้วยนะเจ้าค่ะ

         เป็นกำลังใจให้เจ้าค่ะ ----> น้องจิ ^_^

    

@  ใช่ค่ะ   จิตเป็นนาย   กายเป็นบ่าว  @

เมื่อกี๊  มีโอกาสได้ไปอบรมตามโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

21-27  เมษายน  2551  (แบบ   ครั้งแรกในชีวิต  ที่เป็นผู้คนมา)

ได้ทำในสิ่งไม่เคยทำ   ได้ฝึกความอดทน 

ก้อ   รู้สึกดีๆค่ะ   รู้สึกมีความอดทนมากขึ้น  มีกำลังภายในมากขึ้น(กว่าเดิม)  จิตใจมีความพร้อม...มากขึ้น

                          

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง