AAR: การอบรม" การบริหารงานพัสดุและข้อควรระวังความผิดทางละเมิด"

อบรมพัสดุ ฯ ณ เชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่

ได้เข้าร่วมอบรมพัสดุ  เรื่อง  การบริหารงานพัสดุและข้อควรระวังความรับผิดทางละเมิด ระหว่างวันที่ 21 - 22  มีนาคม  2551  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  จ.เชียงใหม่ 

ความคาดหวังในการอบรมครั้งนี้  : ทราบระเบียบและแนวทางวิธีปฏิบัติที่มีการปรับเปลี่ยนซึ่งทางวิทยากร  คุณชุณหจิต  สังข์ใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  ได้เล่าถึงกรอบร่าง พรฎ 116  มาตรา ใหม่ว่ายังอยู่ขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จากเดิมมี 6 วิธี  ก็จะลดเหลือ 3  ขั้นตอน คือ 1.  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  2.  วิธีคัดเลือก  3.  วิธีเฉพาะเจาะจง  ซึ่งทางผ่าน พรฎ เจ้าหน้าที่พัสดุต้องคิดลึกซึ้งมากขึ้นในการจัดหาพัสดุต้องนำต้นทุน  มาตราฐานสินค้า และส่งมอบมาประกอบในการพิจารณา  จากที่คิดมากอยู่แล้วต้องคิดมากขึ้นไปอีก (หัวอาจจะงอกอีกหน่อยหนึ่ง)  ซึ่งเราเจ้าหน้าที่พัสดุก็จะทราบถึงหลักการในการจัดหาอยู่แล้ว เป็นธรรม  เปิดเผย  โปร่งใส  ตรวจสอบ ได้ และคุณเชิดชัย  มีคำ  ได้พูดถึง กรณีที่เป็นความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พัสดุ   และ  คุณอิทธิพร  จิระพัฒนากุล  ได้พูดถึงกรณีคดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ  คุณชัชพร  พินทุวัฒนะ เกี่ยวกับความห่วงใยของ สตง. ที่พบบ่อยในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ   ซึ่งในหัวข้อในแต่ละการบรรยายจะมีเนื้อหาสาระ และกรณีที่เกิดขึ้นและข้อสงสัยที่ผู้ปฏิบัติทำ   ซึ่งเนื้อหาที่ละเอียด  ซึ่งฟังแล้วอยากจะลาออกในการเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุเลย  ซึ่งเราปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื้อสัตย์สุจริต  ยังรู้สึกว่าหดหู่ในการทำงาน  ซึ่งระเบียบต่างๆ มีการปรับเปลี่ยน   แต่เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องโปร่งใส  

จากการอบรมนี้จะนำมาพัฒนางานให้ดีและหาของให้มีคุณภาพ  เพราะงานพัสดุเป็นกลไกตัวหนึ่งที่ทำให้คณะพัฒนาต่อไปได้  ต้องขอขอบคุณท่านคณบดีที่ให้เราออกไปดูโลกภายนอก  ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่น ที่ทำหน้าที่คล้ายกับเรา  ได้รับฟังปัญหาของหน่วยงานอื่นๆและได้รู้จักการทำงานที่แปลกใหม่แนวทางการปฏิบัติงาน  เพิ่มประสบการณ์ในการทำงานในทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน    แต่ในความโชคร้ายก็เป็นความโชคดีที่หน่วยงานของเราบุคลากรยังให้ความสำคัญและปฏิบัติตามและท่านคณบดียังให้ความสำคัญในบุคคลากรทุกคนในการปฏิบัติงาน  ทำให้มีกำลังใจในการทำงานและสู้ต่อไปในการทำงาน   ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พัสดุทุกคนสู้ต่อไปค่ะ      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • โชคดีจังค่ะที่ได้เข้าร่วมการอบรมฯ
  • ที่นั่นงานเยอะมั้ยคะ สำหรับพัสดุมวล. กำลังเร่งก่อหนี้ผูกพันให้ได้ 100% ภายในเดือนนี้ล่ะค่ะ
  • mail ไปหาได้มั้ยคะ จะปรึกษาเรื่องขอเข้าดูงานน่ะค่ะ

 

สวัสดีค่ะ คุณวลี

นับว่าโชคดีที่ท่านคณบดีเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าร่วมอบรมโดยมีงบประมาณให้ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน งานที่นี้ก็พอประมาณค่ะ มีเรื่อยๆ พอดีที่นี้มีเจ้าหน้าที่พัสดุของ 2 คนค่ะ ก็ช่วยกันทำซึ่งงานพัสดุมีเข้ามาทุกวันไม่มีวันไหนที่นั่งว่างเหมือนกันเกือบทุกหน่วยงานค่ะ ยินดีค่ะเราพัสดุเหมือนกันมีปัญหาคุยกันได้ค่ะ เพราะว่าเราเป็น คนพัสดุพันธุ์เดียวกันค่ะ เมล์ขวัญนะค่ะ [email protected] ค่ะ มีอะไรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ค่ะทาง มวล.อาจจะดีกว่าที่สหเวช มน. ก็ได้ค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณขวัญ

  • ของหนึ่งนะ  [email protected]  (lady_9  นะคะเส้นมันทับกัน)
  • ว่างๆ จะ m ไปหาค่ะ