AAR คุณเปรมสุรีณ์ แสนสม

จะนำประสบการณ์ที่ได้รับไปฝึกปฏิบัติให้ชำนาญและจัดตั้งคลินิกสุขภาพเท้าของโรงพยาบาลพุทธชินราช

           มาถึงผู้มาฝึกปฏิบัติงาน การดูแลเท้า คนสุดท้าย ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (ที่เดียวกับคุณทับทิม) เธอได้เขียน AAR ไว้ให้ดิฉันดังนี้

 

 คุณเปรมสุรีณ์ แสนสม

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพุทธชินราช

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 1. การดูแลเท้าที่ถูกวิธี
 2. การตรวจประเมินเท้าโดยใช้ Monofilament, Podoscope, ABI
 3. การ Trim callus, core และ wart
 4. การทำรองเท้า และการ off loading ต่างๆ
 5. การใช้เครื่องมือในการทำเล็บ และการทำเล็บที่ถูกวิธี
 6. แนวทางในการจัดตั้งคลีนิกดูแลสุขภาพเท้า

   ซึ่งการอบรมและฝึกปฏิบัติได้ครบทุกอย่างโดยได้ทำ

   1. Trim callus ไปทั้งหมด ที่รพ.เทพธารินทร์ 3 case ที่สถาบันราชประชาสมาสัย 3 case

   2. ตัดเล็บ ทำกับอาสาสมัคร 2 case ทำกับเพื่อน 2 case

   3. การใช้ off loading ใส่ Felted Form 4 case ใส่ Total contact cast 3 case

   4. การตรวจประเมินเท้าด้วย Monofilament, I-step, Podoscope, การวัด ABI ได้พบ case ที่ผิดปกติด้วย

สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง

 1. ได้ทั้งความรู้และการฝึกปฏิบัติมากกว่าที่หวังไว้
 2. ได้ดูเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และดำแนะนำในการเลือกซื้อรวมไปถึงวิธีการดูแลเก็บรักษา
 3. ขั้นตอนการตรวจประเมินเท้าและการลงบันทึก
 4. แนวทางในการให้บริการในคลินิกเท้าทั้งของโรงพยาบาลเทพธารินทร์และสถาบันราชประชาสมาสัย ซึ่งคงจะสามารถนำไปปรับใช้เป็นแบบของโรงพยาบาลพุทธชินราชได้
 5. การรักษาแผลด้วย Hyperbaric Therapy และ Vacuum dressing
 6. แนวคิดในการนำความรู้ลงไปปฏิบัติในชุมชนจากอาจารย์ นพ.เทพ
 7. เทคนิคการทำแผลต่างๆ
 8. การทำรองเท้าและแผ่นรองเท้า การ off loading โดย อ.สมเกียรติ
 9. การต้อนรับจากทีมงานของคลินิกสุขภาพเท้าของโรงพยาบาลเทพธารินทร์และของสถาบันราชประชาสมาสัยซึ่งให้ความเป็นกันเองเหมือนพี่เหมือนน้อง
 10. ความรู้เรื่องโรคอ้วนจาก อ. นพ.วรวิทย์ และได้เข้ารับฟังเรื่อง กินอย่างมีกึ๋นทาง Board Band Conference

สิ่งที่ได้น้อยหรือควรปรับปรุง

        ยังมองหรือค้นไม่พบ เพราะว่าดีมากอยู่แล้ว

สิ่งที่จะนำไปพัฒนาขยายผลต่อ

        จะนำประสบการณ์ที่ได้รับไปฝึกปฏิบัติให้ชำนาญและจัดตั้งคลินิกสุขภาพเท้าของโรงพยาบาลพุทธชินราชตามโครงการที่ตั้งไว้ก่อนมารับการอบรมและฝึกปฏิบัติ และมีแนวคิดว่าจะนำไปเผยแพร่ต่อให้เจ้าหน้าที่ทาง PCU เครือข่ายของโรงพยาบาลพุทธชินราชเพื่อลงไปทำในชุมชนให้ได้ผลอย่างครอบคลุมทั้ง อ.เมือง (เขตรับผิดชอบ) และถ้าเป็นไปด้วยดีก็จะขยายผลต่อไปทั้งจังหวัด อีกทั้งยังจะทำเครือข่ายทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลพุทธชินราชเองเพื่อดูแลผู้ป่วยเบาหวานทั้งภายในโรงพยาบาลเองและ PCU เครือข่ายด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (1)

นภาพร ระวังพาล
IP: xxx.147.64.106
เขียนเมื่อ 
ได้เริ่มมาทำงานที่ PCU  ต้องการทำงานในชุมชนให้ดีเพื่อสุขภาพของประชาชฃน  สนใจเกี่ยวกับการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน  จึงเข้ามาอ่านเกี่ยวกับการดูแลเท้า   เมื่ออ่านแล้ว สนใจเกี่ยวกับการตรวจประเมินเท้า และการดูแลเท้า   แต่ยังไม่ทราบรายละเอียด ไม่ทราบว่าจะหาได้จากที่ใดบ้าง