พิธีการงานศพของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธแต่ละท้องถิ่นทั่วไทยอาจจะมีพิธีกรรมที่คล้ายกันบ้างแตกต่างกันบ้างแล้วแต่ภูมิภาคของไทย แต่น่าจะมีส่วนที่คล้ายกันบ้างที่นอกเหนือจากเสร็จพิธีการทางศาสนาแล้ว คือกิจกรรมที่อ้างว่าเป็นเพื่อนศพ หรือเป็นประเพณี คือ การละเล่นการพนัน หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์แล้ว ผู้คนจากใกล้และไกลจะมารวมตัวกันอย่างหนาแน่น หรืออาจจะ.น้อยบ้างมากบ้างแล้วแต่ระดับของเจ้าภาพ แม้แต่จัดที่วัดก็ยังมีให้เห็น โดยใช้บริเวณที่ใกล้กับวัดอาจจะมากกว่าที่ผู้คนมาฟังพระสวดอภิธรรม เพราะตั้งใจมารักษาประเพณีเป็นเพื่อนศพ สิ่งที่น่าสนใจ นักพนันส่วนใหญ่ที่พบเห็นเป็น แม่บ้าน ประมาณร้อยละ 80 มีเด็กนักเรียนระดับประถม และคนหนุ่มสาว แต่บางชุมชนที่เข้มแข็งอาจจะปลอดจากการพนันก็น่าจะมีเช่นกัน...............คนไทยชาวพุทธควรทำอย่างไรดี  ศาสนาอื่นไม่มี..........