การเรียนรู้เพื่อชี่วิต


การเรียนรู้ทำให้มีการปรับตัว ผู้ที่อยู่รอดได้ในอนาคตคือผู้ที่สามารถปรับตัวในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

การเรียนรู้ทำให้มีการปรับตัว  ผู้ที่อยู่รอดได้ในอนาคตคือผู้ที่สามารถปรับตัวในสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ได้อย่างเหมาะสม  กระบวนการเรียนรู้ที่ควรจะเป็นตามทัศนะใหม่ ๆ น่าจะมีเรื่องดังต่อไปนี้

การเรียนรู้เนื้อหาน่าจะใช้กิจกรรมผ่านทางโครงงาน หรือใช้ปัญหาเป็นตัวตั้ง  ที่ปล่อยให้ผู้เรียนได้ใช้องค์คาพยบต่าง ๆที่มีอยู่เดิม และที่สำรวจเนื้อหาใหม่ เข้ากับเนื้อหาด้วยตัวเขาเอง การเรียนรู้มาจากภายในของผูเรียนเอง ด้วยความสำนึก อยากเรียนรู้ ด้วยความสนใจ คิดเพื่อแก้ปัญหา ขยายความคิดในเชิงลึก และกว้างในบางเรื่อง

ชั้นเรียนคงจะอยู่ในลักษณะที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มองผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ อย่างกระตือรือร้น ในที่นี้การเรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน ถือว่าเป็นการสร้างความรู้ขึ้นของผู้เรียนอย่างหนึ่ง  และการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ควบคุมการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนได้ปรับความคิด เสาะแสวงหาความเข้าใจด้วยตนเอง

การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ได้เป็นไปตามการกำหนดที่ตายตัว ไม่เป็นเชิงเส้น การเรียนรู้จึงมีหลากหลายวิธี หลายรูปแบบที่เข้าสู่เป้าหมายเดียวกันได้ ตามความเชื่อความถนัด ความคุ้นเคย ที่แต่ละคนสามารถที่จะปรับได้ตามความเหมาะสม

ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น กับความคิดเดิม เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของผู้เรียนเอง  นั้นคือความผิดพลาดเป็นส่วนของระบบตอบสนองย้อนกลับให้ผู้เรียนทราบ  ผู้เรียนควรจะได้ก้าวเข้าสู่ผู้เรียนรู้ที่เป็นอิสระ คิดหาเหตุผลได้ โดยปราศจากการครอบงำ

การเรียนรู้จากการสะท้อนความคิดตัวเอง ครุ่นคิดโดยการจัดระบบความคิด วิพากษ์ความคิด บางครั้งก็ให้เกิดประกายความคิดที่เป็นการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง หยั่งรู้ขึ้นภายในและเกิดความเชื่อมั่นได้   การประเมินผลการวัดค่าการเรียนรู้เป็นการจัดให้เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน

การรับผิดชอบที่ผู้เรียนต้องมี นอกจากกิจกรรมการเรียนรู้แล้วยังต้องรับผิดชอบต่อผลของการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน ผู้เรียนจะต้องทำซ้ำพัฒนาให้ได้มาตรฐาน การวัดประเมินการสอนมีประสิทธิภาพแค่ไหนขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติและการเรียนรู้ของผู้เรียนในขั้นตอนสุดท้าย

 

หมายเลขบันทึก: 168014เขียนเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2008 20:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 22:54 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี