เมืองไทยแข็งแรง (1)

         "เมืองไทยแข็งแรง"  เป็นยุทธศาสตร์ในการรวมพลังสร้างสุขภาพและสุขภาวะเชิงบูรณาการ   เน้นสร้างนำซ่อม   เกิดขึ้นสมัย รมต. สาธารณสุขสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์   โดยมีคุณสุนัย  เศรษฐ์บุญสร้าง   เป็นกำลังสำคัญในการผลักดัน   เรียกว่าเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของฝ่ายการเมืองและฝ่ายนักวิชาการ/เคลื่อนไหวทางสาธารณสุข

          โดยนายกทักษิณ  ได้ประกาศวาระแห่งชาติ  เมืองไทยแข็งแรง  ดังนี้

                                                    คำประกาศ

วิจารณ์  พานิช

 24 ก.พ.49


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)