คาถาพระชินบัญชร...ฉบับร้อยกรอง...แปล...

พิสูจน์

คาถาพระชินบัญชร..ฉบับร้อยกรอง..แปล

โดยพระธรรมโกศาจารย์  วัดราษฎร์บำรุง จังหวัดชลบุรี

          ผมชอบท่องคาถาต่างๆ....แต่ผมไม่ชอบห้อยพระ...แต่มีพระเครื่องมากมาย...เพราะพ่อของผมเป็นนักเลงพระตัวยง....ภรรยาของผม..ก็เป็นลูกหลาน..หลวงพ่อเปิ่น...เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีผมจึงมีพระเครื่อง...มากมาย...ทั้งเก่าและใหม่....แต่ดูพระไม่เป็นเลย


          ในบรรดา..คาถาที่ผมท่องได้...คาถาชินบัญชร..ของสมเด็จพระพุฒาจารย์โตฯ..เป็นคาถาที่ผมชอบมาก..เพราะมีเนื้อหาที่เป็นมงคล..มากมาย..แต่เป็นภาษาบาลี...ต่อมาผมได้คาถาฉบับแปลเป็นร้อยกรอง...ภาษาไทย...ของพระธรรมโกศาจารย์ วัดราษฎร์บำรุง  จังหวัดชลบุรี..ก็จึงหัดท่องไว้ด้วย
เคยท่องได้...แต่เดี๋ยวนี้..ชักเลือนๆ...จึงขออนุญาตนำมาทบทวนดังนี้ครับ (เป็นกาพย์ยานี ๑๑ ครับ)

 

" ข้าฯขอเชิญเสด็จ          พระสรรเพชญ์พุทธองค์
นราสภาทรง                  พิชิตมารและเสนา


ยี่สิบแปดพระองค์            นายกสงฆ์ทรงสมญา
ตัณหังกรเป็นต้นมา          ทรงดื่มแล้วซึ่งรสธรรม


จตุสัจอันประเสริฐ            ทรงคุณเลิศดิลกล้ำ
ยอดบุญพระคุณนำ           ยิ่งเทพไท้ไตรวิชชา


โปรดรับประทับทรง          ณ ที่ตรงกระหม่อมข้าฯ
พระพุทธเจ้าสา-              ธุ ประณม บังคมเชิญ


ขอให้พระพุทธะ              สักกยะพระจำเริญ
ประทับบนเศียรเทอญ       ปราชญ์สรรเสริญพระบารมี


ขอให้พระธรรมะ              อริยะวิสุทธิ์ศรี
ประทับจักขุนทรีย์             ให้ข้ามีปัญญาญาณ


ขอให้พระสังฆะ               วิสุทธะคณาจารย์
สถิตประดิษฐาน              อุระข้าอย่ารู้ไกล


ให้พระอนุรุทธ์                 บริสุทธิ์อยู่หทัย
พระสารีบุตรไพ-              โรจนัย ณ เบื้องขวา


เบื้องหลังพระโกณฑัญ-     ญะสถิตจิตตสา
เบื้องซ้ายพระโมคคัลลา    ณ สถิต สถาพร


หูขวาพระอานนท์            ประชุมชนประนมกร
พระราหุลอุดมพร             สถิตร่วมจรัญญา


หูซ้ายพระกัสสป             นิราศภพกิตติมา
คู่กับพระมหา                 นามะสถิตประดิษฐาน


พระพุทธโสภิต              ผู้เรืองฤทธิ์อุดมญาณ
จอมมุนีวีระหาญ            ไตรวิชชาประภากร


ดุจดวงพระอาทิตย์         แรงร้อยฤทธิ์พันแสงศร
สถิตเกศอุดมกร             ปัจฉิมภาคพิบูลพรรณ


พระกุมาระกัสสป           ผู้เจนจบวจีสัณห์
บ่อบุญคุณานันท์           สถิตโอษฐ์อลังการ


ขอให้พระปุณณะ          เถระพระอังคุลิมาร
พระอุบาลีศานต์           พระนันทะพระสิวลี


บรรจบเป็นเบญจะ         พระเถระผู้เรืองศรี
สถิตอยู่นลาฏมี            เสน่ห์ดีไมตรีตาม


แปดสิบพระสาวก         มนต์สาธกผู้เรืองนาม
เรืองเดชทุกโมงยาม     ด้วยสีลาธิคุณคง


สถิตทั่วทุกส่วนกาย      ทั้งน้อยใหญ่ประทับทรง
เป็นคุณจำเริญมง-        คละเลิศประเสริฐศรี


ขอเชิญพระปริตร         อันศักดิ์สิทธิ์ในแดนตรี
เมตตาและปรานี          บริรักษ์นิราศภัย


เบื้องหน้ารัตนสูตร       ธรรมาวุธอันเกรียงไกร
ทักษิณอันฤาชัย          เมตตสูตรพระพุทธมนต์


ปัจฉิมธชัคคสูตร         พุทธาวุธวิเศษล้น
อุดรมหามนต์             อังคุลิมาละสูตรเสริม


ขันธโมระปริตร           ดังจักรกฤชประสิทธิ์เฉลิม
อาฏานาฏสูตรเติม       พระขรรค์เพชรเผด็จมาร


เพดานกั้นมารอากาศ    ให้ปลาตเกษมศานต์
อีกให้เป็นปราการ         กำแพงแก้วกำจัดภัย


ทวารบถกลดเจ็ดชั้น      ดำรงมั่นเดโชชัย
พระชินราชประสาทให้   เป็นเกราะใหญ่คุ้มครองตน


ด้วยเดชพระชินศรี         เรืองฤทธีมหิทธิดล
ขจัดภัยทุกแห่งหน         ทั้งวิบัติอุปัทวา


ทั้งภายนอกและภายใน   เกิดเป็นภัยไม่นำพา
เพียงลมร้ายพัดไปมา     ไม่บีฑาอย่าอาวรณ์


เมื่อข้าฯสวดพระสูตร     พระสัมพุทธบัญชร
สูงสุดพุทธพร              ในพื้นเมทนีดล


กลางชินบัญชร            คุณากรกิตติพล
หวังใดได้เป็นผล          จากกุศลสาธยาย


ขอมวลมหาบุรุษ           หน่อพระพุทธฤาสาย
รักษาข้าฯอย่าคลาย       ตลอดกาลนิรันดร


อีกเวทมนตร์ดลคาถา     ที่มวลข้าฯประนมกร
เล่าเรียนเพียรว่าวอน      อนุสรณ์ตลอดมา


เป็นคุณคุ้มครองดี         อย่าให้มีซึ่งโรคา
เป็นคุณช่วยรักษา         สรรพภัยไม่แผ้วพาน


อานุภาพพระชินะ          อุปัทวะอย่ารู้หาญ
ห่างไกลไม่ระราน          ประสบงานสวัสดี


อานุภาพพระธรรมะ       ให้ชำนะความอัปรีย์
ห่างไกลคนใจผี            กาลกิณีไม่กล้ำกราย


อานุภาพพระสังฆะ        ให้ชำนะอันตราย
ไม่เห็นคนใจร้าย           ไม่มั่นหมายมาราวี


อานุภาพพระสัทธรรม     ทุกเช้าค่ำรักษาศรี
จำรัสจำเริญดี               ร่มพระศรีชินบัญชร


(จบเพียงนี้....อักขรวิธี...อาจคลาดเคลื่อน....เพราะคัดลอกมา..พยายามจะไม่ไปเปลี่ยนแปลง...ต้นฉบับ)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้อนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน

คำสำคัญ (Tags)#คาถาพระชินบัญชร

หมายเลขบันทึก: 166870, เขียน: 23 Feb 2008 @ 07:13 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก


ความเห็น (13)

สวัสดีคะ คุณครูพิสูจน์

ถ้าหากสามารถอัดเสียงเป็นไฟล์ให้ได้ทดลองฟังก็น่าจะดีนะค่ะ อยากลองฟังเสียงที่อ่านได้ถูกต้องและความไพเราะคะ :)

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาสาธุ ครับ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับคุณมะปรางเปรี้ยวค่ะ

- กลัวอ่านเพี้ยนค่ะ

ขอบคุณค่ะ ที่ชี้แจงและแนะนำ รู้สึกเหมือนกันค่ะว่าไปวัด เหมือนไปได้ไปวัด เพราะไม่ค่อยเข้าถึงแก่นแห่งธรรม

- ขอศึกษาต่อนะค่ะ

 

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณ มะปรางเปรี้ยว....ผมเคยแต่อัดเสียงในเพาเวอร์พอยต์
 • ยังไม่เคยอัดเสียงเผยแพร่...ทางเว็บไซต์
 • มะปรางเปรี้ยว....ช่วยแนะนำ..วิธีการด้วยนะครับ..ขอบคุณล่วงหน้า
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณ คุณกวินทรากร ครับ..ขอให้กุศล..แห่งอนุโมทนา..จงดลให้..คุณกวินทรากร...ประสบความสุข..ความเจริญครับ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณ เพชรน้อย การอ่านก็อ่านเหมือนกาพย์ยานี ๑๑ เคยอ่านกาพ์เห่เรือไหมครับ...มัสมั่นแกงแก้วตา หอมยี่หร่ารสร้อนแรง
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์  ทักทาย

 

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณ อีกครั้ง..สำหรับความสนใจ..ใฝ่รู้..อันเป็นคุณธรรมที่จะทำให้ เพชรน้อย..มีความเจริญรุ่งเรือง....ตลอดไป..ครับ

สวัสดีคะ อาจารย์พิสูจน์

ดิฉันเองก็ไม่เคยใช่เจ้า Powerpoint อัดเสียงคะ เลยไม่แน่ใจว่าจะสามารถนำไฟล์เสียงออกมาได้ไหม หากไม่ได้ อาจารย์ลองนำไฟล์ powerpoint มาให้โหลดในบล็อกก็ได้คะ

แต่ถ้าจะให้สะดวก ก็น่าจะเป็นพวกไฟล์เสียง พวก mp3 หรือ wma คะ ซึ่งคงต้องหาโปรแกรมอัดเสียงมาใช้คะ แต่ดิฉันเองก็ยังไม่เคยโปรแกรมฟรีเลยคะ

เมื่อวันก่อน ต้องการทดสอบไมโครโฟนของ notebook ก็เลยใช้เจ้าโปรแกรม Gtalk ซึ่งเป็นโปรแกรม Chat ของ Google มาลองส่ง Voice mail คะ ซึ่งระบบจะส่ง voice mail ไปยังอีเมล์ผู้รับ และสามารถ download ไฟล์นั้นออกมาได้ รู้สึกจะเป็นไฟล์ mp3 มั้งคะ ซึ่งก็สะดวกดีคะ

อาจารย์พิสูจน์อาจจะลองใช้เจ้า Gtalk ดูคะ แต่ต้องมีอีเมล์ผู้รับด้วยนะค่ะ พอดีตอนที่ดิฉันทดสอบ ลองส่งไปยังอีเมล์ของ Gmail อีกอันนึงคะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณ มะปรางเปรี้ยว มากครับ
 • ช่วงว่างๆผมจะลองศึกษา..และปฏิบัติ
 • คุณมะปรางเปรี้ยวพึงตระหนักไว้อย่างหนึ่งว่า
 • ครูพิสูจน์...ค่อนข้างจะ  low  technology นะครับ
 • ตอนนี้...ต้องเร่งทำคะแนน..ตรวจข้อสอบ...ส่งผล...โอ๊ย.อยากมี...ยี่สิบมือ..เหมือนครูอ้อย..สิริพร
 • ขอบคุณอีกครั้ง....ที่ให้ผมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้..สิ่งที่มีคุณค่าครับ

ทุกอย่างไม่ยากคะ เพียงแต่ขอให้เปิดใจเท่านั้นคะ อาจารย์

หากมีปัญหา สอบถามได้นะค่ะ อยากจะให้เก็บสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยไว้คะ อาจารย์

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณ...ขอบคุณ...และขอบคุณ..อีกหลายๆครั้งครับ..มะปรางเปรี้ยว....ผมคงได้รบกวน...มะปรางเปรี้ยว...ต่อไปแน่ๆครับ
5
IP: xxx.47.207.31
เขียนเมื่อ 

อยากถามว่าบทสวดพระชินบัญชรสวดได้เลยหรือปล่าวต้องทำไรก่อนที่จะสวดพอเป็นพิธีด้วยไหมเพราะเคยอ่านเจอมาว่าควรเริ่มท่องวันพฤหัสและมีสิ่งของเช่นธุปเทียน ... ด้วย บทสวดพระชินบัญชรมันจะสามารถเสื่อมได้หรือปล่าว ขอคำแนะนำด้วยค่ะ