มาฆบูชา.....กับ....วาเลนไทน์

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

 

เพ็ญเดือนสาม งามงด รสธรรมถ้อย           

พุทโธวาท เรียงร้อย  หลักศาสนา

ละความชั่ว ตัวมาร ผลาญชีวา

พึงหันมา ทำความดี มีมงคล

     ทำจิตใจ ผ่องใส บริสุทธิ์

    นี่คือจุด เน้นย้ำ กรรมกุศล

    อย่าประมาท ในธรรม ย้ำกมล

    จะพาตน สุขสันต์ นิรันดร์กาล

เอหิภิกขุอุปสัมปทา

หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบประสาน

เฝ้าสดับรับธรรมนำดวงมาน

ล้วนผู้ผ่านธรรมวิเศษกิเลสไกล

     ครบสี่องค์ จาตุรงค์ สันนิบาต

    วันสำคัญ พุทธศาสน์ สิ่งยิ่งใหญ่

    อย่ามัวหลง ร่ำหา วาเลนไทน์

    รีบกลับไป ทำบุญ สร้างทุนเทอญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้อนุรักษ์เพลงพื้นบ้านความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • "รีบกลับไป ทำบุญ สร้างทุนเทอญ"
  • ประทับใจค่ะ และขออนุโมทนาสำหรับชี้ทางแนวคิดที่เป็นสัมมา
เขียนเมื่อ 

ไปวัดทำบุญมาแล้วคะอาจารย์

ขออนุโมทนาบุญ กับทุกท่านคะ

 

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณ...ท่านผู้มีจิต...เป็นกุศลทั้งสองท่านครับ
  • ท่านแรก คุณดอกไม้น้อย...ขอให้กุศล...จากอนุโมทนาบุญ
  • จงได้รับ...สู่ ..ดอกไม้น้อยด้วยครับ
เขียนเมื่อ 
  • ท่านที่ ๒ คุณเพชรน้อย(ครั้งมี...๒..น้อย...เลยครับ) ขอขอบคุณ...และร่วมอนุโมทนากุศล...ด้วยครับ
  • การอนุโมทนา...เป็นบุญกิริยาวัตถุ...อย่างหนึ่ง....ทำแล้วได้บุญด้วยครับ