เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเป็นแขกรับเชิญในทีมงานของ อาจารย์ดร.บุบผา  อนันต์สุชาติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในการบรรยายพิเศษในงาน "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตคนในหมอก ครั้งที่ 8 " จัดขึ้นที่โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"  ตามเวลาเป็นช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.  แต่ก่อนถึงวันงาน 4 วันผมเองได้รับมอบหมายจากอาจารย์ ดร.บุบผา ให้เขียนเอกสารทางวิชาการแจกให้กับผู้เข้าอบรม ในหัวข้อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้รับมอบหมายซึ่งถือว่า เป็นภาระหนักอึ้ง สำหรับผม ได้อาจารย์บอกว่า ก่อนถ่ายเอกสารแจกให้อาจารย์ตรวจดูก่อนนะ ผมก็เลยเบาใจไปหน่อยหนึ่ง ในการเขียนเอกสารชิ้นนั้น ผมเขียนในหัวข้อว่า สิ่งที่เรียนรู้จากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภายใต้โครงการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ฐานวิจัย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า  พ่วงชื่อโรงเรียนนิดหนึ่งเพื่อประชาสัมพันธ์ว่า โรงเรียนเราทำการวิจัยทั้งโรงเรียน ในการเขียนก็เริ่มจากคิดก่อนว่า ต้องการให้คนเข้าอบรมรู้อะไรบ้าง สร้างเป็นกรอบความคิดว่า น่าจะให้รู้ในสาระสำคัญของ การทำวิจัยในชั้นเรียน 3 หัวข้อใหญ่ คือ ทำไมต้องทำวิจัย  อะไรคืองานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  เราจะทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างไร  แบบฟอร์มการเขียนโครงร่างวิจัย  แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัย  การขับเคลื่อนของผู้บริหารกับการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า  งานวิจัยของคณะครูในโรงเรียน (อ.บุบผา บอกว่าเท่มากเลย สำหรับการโชว์ผลสำเร็จของโรงเรียน)   หลังจากที่เขียนเสร็จให้อาจารย์ดู บอกว่าถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาโท ให้ A+  เลย แอบปลื้มครับ

           แต่ว่าภาระกิจต่อไป ต้องบรรยายร่วมเป็นทีมงานของ อาจารย์นี่ซิ ค่อนข้างหนักใจ เพราะว่า จริง ๆแล้วผมเองไม่ได้มีตำแหน่ง หรือวิทยฐานะใด ๆ เลย ยังเป็นครู คศ.1 เท่านั้นเอง วันนั้นทางผู้จัดงาน คือโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา  เขาต้องการให้ผู้อำนวยการ, ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 1 ท่าน (จาก 3 คน) รวมทั้งผมขึ้นบรรยาย ค่อนข้างเครียดเหมือนกัน สำหรับผม ตอนเย็นวันที่ 14 ได้มีโอกาสคุยกับ อ.บุบผา และทีมงาน อ. ถามว่าเห็นผลสำเร็จของโรงเรียน ทั้งส่วนของนักเรียนเอง โรงเรียนเอง และในส่วนของครู  แล้วครูบรรเจิดได้รับรางวัลอะไรบ้างไหม ผมได้บอกกับทาง อ.บุบผา ว่าผมไม่ได้รับหรอกครับ การขอตำแหน่งผมยังมีคุณสมบัติไม่พอครับ ท่านผู้อำนวยการประจวบ  แก้วสิริ (ผอ.เชี่ยวชาญ)ได้บอกกับอาจารย์ว่า อ.บรรเจิดเขาไม่มีตำแหน่งอะไรหรอกครับแต่ เขาได้รับการยอมรับจากเพื่อนครูจำนวนมากมาย ในเรื่องความรู้ความสามารถ ถือว่ามีคุณค่ากว่าตำแหน่งใด ๆ อีกครับ แล้วอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวเราฟัง วิทยฐานะแบบใหม่ในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร

มีต่อ อีกบันทึกหนึ่งนะครับ