ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนในฝัน

  ติดต่อ

  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนในฝัน  

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดงานตลาดนัดทางวิชาการขึ้น โดยกำหนดเปิดงานทั่วประเทศในช่วงวันที่ 27-28 มีนาคม และ วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2551 ดังนั้นโครงการโรงเรียนในฝันจึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในฝันที่เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนในฝันทุกศูนย์ทั่วประเทศดำเนินการดังนี้
1. กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนในฝันจำนวน 1 หลักสูตรเพื่อจัดการอบรมให้กับครูในเขตจังหวัดที่สนใจโดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าอาหารและค่าที่พักเอง
2. กำหนดวันเปิดหลักสูตรการอบรมให้ตรงกับวันเปิดงานตลาดนัดทางวิชาการคือ วันที่ 27 มีนาคม หรือ วันที่ 1 พฤษภาคม 2551
3. ส่งชื่อหลักสูตรและกำหนดวันที่ของการจัดการอบรมมาทาง โทรสารหมายเลข 02-2885893-4 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อที่ทางโครงการจะได้ประชาสัมพันธ์และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นค่าดำเนินการศูนย์ละ 20,000 บาท
4. ส่งหลักสูตรเพื่อขออนุมัติที่ http://www.labschools.com/training

แจ้งมาเพื่อครู-อาจารย์ที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ตามศูนย์ในจังหวัดของท่านติดตามรายชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์ได้ที่ http://www.labschools.com/training

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

หมายเลขบันทึก: 165562, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-20 13:37:29+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 62, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #โรงเรียนในฝัน#labschool#หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน#labschool project#ศูนย์พัฒนาทางวิชาการโรงเรียนในฝัน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)