การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 มีท่านผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรเป็นประธาน เช่นเดียวกับครั้งก่อน ๆ คือมีการประชุมผ่าน video conference ไปยังเขต 6 เขตด้วย มีเนื้อหาสาระดังนี้คะ

 • การใช้จ่ายเงินของกรมส่งเสริมการเกษตร
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาและจัดการผลไม้ พ.ศ.2550 โดยมีรมต.เกษตรฯ เป็นประธานและอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่แก้ไขปัญหาผลไม้
 • ระเบียบกระทรวงเกษตรฯว่าด้วยอาสาสมัครเกษตร พ.ศ.2551 ทำหน้าที่ประสานงานกระทรวงเกษตรฯทั้งด้านการเตือนภัย การให้ความช่วยเหลือ การถ่ายทอดความรู้โดยจะมีการให้แรงจูงใจ มีบตรประจำตัวฯ โดยมีคณะกรรมการระดับกระทรวงฯประกอบด้วยปลัดกระทรวงเป็นประธาน อธส.เป็นรองประธาน รอง อธส.เป็นเลขานุการ
 • สรุปผลการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ โดยในวันที่ 7 ก.พ.51 รมต.ได้ให้นโยบายให้มีความร่วมมือร่วมใจสามัคคีกันเพื่อผลักดันชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น ให้จิตวิญญาณของสังคมไทยกลับคืนมา ที่ดินทำกินภาคเกษตร สร้างความหวังและหลักประกันให้เกษตรกรและระบบป้องกันความเสี่ยงภัยด้านการเกษตร
 • การลงนาม mou กับธนาคารออมสินและมูลนิธิยุวเกษตรกรไทยฯ มีวิสาหกิจกู้เงินธนาคารออมสินไปแล้วสามร้อยกว่าแห่งในวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละหก
 • การจัดสัมมนายุวเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ 6 เขตช่วงเดือน ก.พ.-มิ.ย.2551 โดยเชิญ    รมต.ไปเปิดงาน ยกเว้นเขต 4 ขอนแก่นที่ได้จัดไปแล้ว
 • ระบบส่งเสริมการเกษตรอยู่ในขั้นตอนการประชาพิจารณ์ คาดว่าจะเริ่มใช้เดือนเมษายน 2551
 • ให้ทุกหน่วยทบทวนคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยครม. ชุดเก่า
 • ครม.แถลงนโยบายวันที่ 20ก.พ.2551 ในส่วนของกรมฯจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุน
 • การเตรียมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเรื่องการนำit สู่เกษตรกร ในระดับตำบล อำเภอ
 • ผลไม้ภาคตะวันออกจะออกสู่ตลาดปีนี้ไม่มากประมาณสามแสนเจ็ดหมื่นตันเศษ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.คะ

ธุวนันท์ พานิชโยทัย

13 ก.พ. 2551

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

165049

เขียน

13 Feb 2008 @ 15:06
()

แก้ไข

30 May 2012 @ 14:01
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก