ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน
    สพท. หนองบัวลำภูเขต 1 ขับเคลื่อนกลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้ โดยพัฒนาโรงเรียนขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจส่การเรียนการสอน แล้ว 23 โรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อีกไม่นานคณะนักวิจัยจะมาเยี่ยมนะคะ