แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

ห้องเรียนครูภาทิพ

 การสอนวรรณคดีในบางครั้ง   ทั้งเด็กและครูต่างก็จะหลับเสียให้ได้    ครูก็ต้องพยายามหาวิธีการที่จะให้เด็กมีความสนใจ  กระตือรือร้นในการเรียน  มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

      ในการสอนเรื่องกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง   ครูภาทิพพบข้อค้นพบเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะมาแบ่งปันกับเพื่อนครูค่ะ

             กิจกรรม

             ๑. ให้นักเรียนอ่านออกเสียงและท่องจำ  บทที่มีลีลาจังหวะการเล่นเสียง เช่น

          ดูหนูสู่รูงู งูสุดสู้หนูสู้งู

หนูงูสู้ดูอยู่
รูปงูทู่หนูมูทู ฯ

          ดูงูขู่ฝุดฝู้
พรูพรู

หนูสู่รูงูงู
สุดสู้

งูสู้หนูหนูสู้
งูอยู่

หนูรู้งูงูรู้
รูปทู้มูทู ฯ

           ๒. ให้นักเรียนจับคู่ลองแต่งกาพย์ยานี ๑๑ ที่ใช้เสียงสระและคำน้อยที่สุด  เหมือนกาพย์ห่อโคลงตัวอย่าง    และต้องมีความหมาย   ครูก็ร่วมเขียนด้วย   แล้วนำเสนอผลงานในชั่วโมงนั้น ๆ

               ตัวอย่างผลงานนักเรียน  กาพย์ยานี ๑๑

                           ใยไหมไปไล่ไก่             ไก่ไม่ไปไหนไกลไกล

                   ไก่ไข่ให้ใยไหม                      ใยไหมไม่ไล่ไก่ไป

 

                          ตาสามาหาอา                 จะพาป้ามาศาลา

                  ย่าขามาหาน้า                           ปะตาสากะ ป้าอา

 

                         มีมี่ชี้ซีดี                            ที่ซีรี่มีดีดี

                  พี่วีมิมีหวี                                  พี่รี่ชี้ที่หวีหวี

                                                   ฯลฯ

                        ตัวอย่างผลงานครู  กาพย์ห่อโคลง

                        ครูดุหนูหนูรู้                              ครูขู่หนูหนูดูอยู่

               ครูจูดูหนูรู้                                          ครูจูขู่ชูพู่หนู

                         หนูดูครูขู่ผู้                              หนูหนู

                ครูขู่หนูหนูกรู                                   สู่ตู้

                ครูจูดุตูตู                                         ชูพู่        วูวู

                ครูดุตูสุดสู้                                      หลู่ผู้ครูหนู                                                                                

                       ข้อค้นพบ   ครูภาทิพ  ได้พบกับเสียงหัวเราะ  ความตั้งใจในการสรรหาคำมาแต่ง  การผูกเรื่อง   ทั้งเด็กและครูต่างมีความสุข

                

                อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือ  ปริศนาอักษรไขว้   ซึ่งครูภาทิพ  ได้นำคำศัพท์จากเรื่องกาพย์ห่อโคลงมาทำไว้    ลองนำไปใช้ดูนะคะ     ครูภาทิพ  ไม่สามารถนำมาลงได้  หากใครสนใจก็เมล์มาที่ [email protected]  นะคะ                  

   แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

ความดีงามใดๆ ของบันทึกนี้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของคุณพ่อคุณแม่และครูบาอาจารย์