การบูรณาการ KM ในฐานะเครื่องมือการบริหารการเปลี่ยนแปลง(3)

"มีความรู้มากมาย..........ที่เราควรค้นหา"

สวัสดีครับ

              กลับมาแล้วครับ  วันนี้กลับทำหน้าที่ต่อไป   และคงยังไม่จบครับ....สำหรับบทความนี้ เพราะเท่าที่ตรวจสอบ บันทึกในblog ต่างๆ ก็ยังพบว่า บางคนยังสับสน บางคนยังเป็นห่วงกลัวถูกวิจารณ์  เลยทำให้หลายคนไม่กล้าแสดงออกทางความคิด    ผมมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างของเพื่อนชาวอเมริกันของผม ที่ผมเคยพบด้วยตัวเอง  ในเรื่องการเลี้ยงลูกของครอบครัวเพื่อนผม      วัฒนธรรมอเมริกันนั้นพวกเขาฝึกฝนเด็กๆให้รู้จักเรียนรู้กระบวนการใข้ชีวิตด้วยการให้แสดงออกอย่างเสรีชน (เช่น การฝึกกินอาหาร  เขาปูผ้าพลาสติกผืนใหญ่ให้ลูกของเขาฝึกกินอาหารและเรียนรู้  ถึงจะเลอะเทอะ  แต่ส่งผลให้การใช้ชีวิตของคนอเมริกัน(ตะวันตก)มีความกล้าที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะปรับตัวแล้วอยู่รอดในสถานการณ์ต่างๆ)  และนี่คือปรัชญาพื้นฐานในการดำรงชีวิตของพวกเขาที่สรุปเป็นคำสั้นว่า " เสรีภาพ "  ทำให้มีความกล้าที่จะมีมุมมองและความคิดที่แตกต่างจากผู้อื่น ซึ่งเป็นที่มาของความคิดสร้างสรรค์อย่างเสรีทำให้เกิดผลงานสิ่งผลิตใหม่ๆจากนวัตกรรมต่างๆมากมาย

              ในวันนี้  ยังมีความรู้มากมายที่กระจัดกระจายอยู่  และยังมีความรู้ที่เราควรค้นหาเพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอีกมาก  " ในโลกแห่งวิชาการที่แท้จริง  ย่อมมีเส้นทางที่จะสู่ความสำเร็จแห่งเป้าหมายเดียวกันหลายเส้นทางอย่าให้ความเชื่อ  ถูก/ผิด ในทัศนะของใครบางคน  มาปิดกั้นเสรีแห่งความคิด  เสรีแห่งการสร้างสรรค์และเสรีแห่งการใฝ่รู้  จงมุ่งเรียนรู้ในโลกแห่งความรู้ (Word of Knowledge)ที่แท้จริง

              ในวันนี้กระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบราชการกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว     การเปลี่ยนแปลงของระบบราชการครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น  ไม่ว่าจะถูกบริหารจัดการหรื่อไม่ก็ตาม  ในวันนี้หน่วยงานต่างๆ(ราชการ)กำลังจะถูกเปลี่ยนแปลง  ขบวนรถยนต์ขบวนนี้(การพัฒนาระบบราชการไทย) กำลังเดินหน้า(การเปลี่ยนแปลง)อย่างเต็มที่  ไม่ว่าพวกเราจะเข้าถือพวงมาลัยรถยนต์(การบริหารการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานของตน)หรือไม่   ผมว่าสถานการณ์วันนี้เรากำลังลงทางลาดชันครับ ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงกำลังเพิ่มขึ้น      ในวันนี้ผมอยากเห็นการบูรณาการ KM ในฐานะเครื่องมือการบริหารการเปลี่ยนแปลง       อยากเห็นการใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมื่อที่ทรงพลังในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น     อยากเห็นการมองภาพรวมมากกว่าการมองประเด็นปลีกย่อย       อยากเห็นการสร้างเครื่องมือ KMที่เหมาะสม   การฝึกฝนผู้ใช้เครื่องมือ KM ตามสมควร    และการนำมาใช้ในงานจริงในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง (ทั้งขั้นตอนการจัดทำแผนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในปีนี้และขั้นตอนการนำข้อเสนอฯไปปฏิบัติในปีหน้า)

           เพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นในทิศทางการขับเคลื่อนKMของจังหวัดชุมพร   ผมอยากจะให้อ่านบทความ การบูรณาการKM ในฐานะเครื่องมือที่ทรงพลังในการบริหารการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการ   ที่ http://gotoknow.org/file/45/Km%20Solutions 

             ในโลกกว้างทางวิชาการแห่งการบริหารจัดการภาครัฐ(รัฐประศาสนศาสตร์)  ปรัชญาที่สำคัญที่ต้องตอกย้ำตลอดเวลาก็คือแนวคิด "การมองในบริบทของสังคมอย่างองค์รวม (Holistic Approach) " 

      อยากขอเชิญให้เข้ามาแลกเปลี่ยน  และยินดีน้อมรับทุกความคิดเห็นครับ

                                           พรสกล  ณ ศรีโต

                                           26/7/2548  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวที KM ชุมพร

คำสำคัญ (Tags)#เวทีแสดงความคิด#บทความวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 1635, เขียน: 26 Jul 2005 @ 14:03 (), แก้ไข: 11 May 2012 @ 16:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ พรสกล อย่างสูงที่เป็นได้ทั้งที่พึ่งและผู้ให้กำลังใจแก่พวกเราตลอดมา