ผมมีบันทึกการ ลปรร. ของนักส่งเสริมการเกษตรมือใหม่ ที่ทีมงานได้สอนงานโดยการนำลงฝึกการสังเกตและการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาคสนาม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักส่งเสริมการเกษตรรุ่นพี่

           หัวปลาของเราก็คือ การฝึกให้เป็นวิทยากรกระบวนการ  ซึ่งมีขั้นตอนในการเรียนรู้และการฝึกก่อนที่จะให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ ก็คือ การฝึกให้เป็นคุณสังเกต  และการฝึกให้เป็นคุณบันทึก (Note  taker) วันนี้ผมมีผลงานของการฝึกเขียนของมือใหม่ มาให้ท่านได้ลองอ่าน แต่ก่อนที่จะอ่านขอนำเสนอกระบวนการของทีมงานว่าได้ "ทำอย่างไร" ในการฝึก มีขั้นตอนอย่างย่อๆ ดังนี้ครับ

  • เริ่มด้วยการทำความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการบันทึก/การฝึกเขียน เพราะเป็นจุดอ่อนของนักส่งเสริมการเกษตร
  • ใช้งานบันทึกของผม และคุณสายัณห์ เป็นตัวอย่าง (ยังไม่ดีนัก) เพื่อให้เห็นแนวทางการเขียน
  • กำหนดให้ทุกคนจัดทำแฟ้มสะสมงาน โดยงานบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของผลการปฏิบัติงานของทุกคนได้
  • บันทึกผลการฝึก/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยไม่ต้่องคำนึงถึงความสวยงาม/ถูกหรือผิด
  • ในวันฝึกภาคสนามที่มือใหม่มาพบกัน ให้นำมาแลกเปลี่ยนกันอ่าน เพื่อให้ได้ ลปรรซึ่งกันและกัน
  • ส่งไฟล์มาให้ผม เพื่อ ปชส.ในวันประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน / ทางเว็ปไซต์ เพื่อให้กำลังใจ
  • เก็บเป็นข้อมูลการบันทึกรายบุคคล เพื่อเป็นแฟ้มสะสมงานในเว็ปไซต์ (ที่จะนำเสนอนี้)
  • หัวปลาที่ซ้อน/เหลื่อมกันอีกหัวหนึ่งก็คือ "การเป็นนักวิจัยเชิงคุณภาพ" โดยใช้เครื่องมือการสังเกต ซึ่งเราจะพยายาม ลปรร.เพืื่่อยกระดับกันต่อไป 

         เชิญ (ลิงค์อ่านมือใหม่หัดเขียน) ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก  20/02/49