รำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง

 

        เคยได้นำเสนอการแสดงรำฉุยฉายในหลายๆชุดที่ผ่านมาอาทิเช่นรำฉุยฉายพราหมณ์” “ รำฉุยฉายเบญกายและฉุยฉายศูรปนักขาได้รับความสนใจจากผู้เข้ามาอ่านจำนวนมาก ในวันนี้ขอนำเสนออีกหนึ่งฉุยฉายคือรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง

 

                รำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองเพลงที่ใช้ในการแสดงชุดนี้ ใช้เพลงฉุยฉายประกอบท่ารำ ตัวละครฝ่ายนางถือกิ่งไม้เงินทองในบท "สองนางเนื้อเหลือง" ฉบับเจ้าจอมละม้าย อาจารย์เฉลย ศุขะวณิช เป็นผู้ถ่ายทอดฉุยฉายชุดนี้จนเป็นที่นิยมแพร่หลาย ใช้เป็นฉุยฉายเบิกโรงชุดหนึ่ง สำหรับบทร้องการรำฉุยฉายชุดนี้ เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีเนื้อร้องดังต่อไปนี้ 

          ฉุยฉายเอย

 

สองนางเนื้อเหลืองย่างเยื้องกรีดกราย

 

ห่มผ้าหน้าปักชาย

 

ผันผายมาเบิกโรง

 

     มือถือกิ่งไม้เงินทอง

 

เป็นของสง่าอ่าโถง

 

ได้ฤกษ์งามยามโมง

 

จะชักโยงคนมาดู

 

     การฟ้อนละครใน

 

มิให้ผู้ใดมาเล่นสู้

 

ล้วนอร่ามงามตรู

 

เชิดชูพระเกียรติเอย

 

      สองแม่เอย

 

แม่งามหนักหนา

 

เหมือนหนึ่งเทพธิดา

 

ลงมากรายถวายกร

 

      รำเต้นเล่นดูดี

 

ยิ่งกว่ามีมาแต่ก่อน

 

เว้นแต่ท้ายไม่งอน

 

ไม่เหมือนละครนอกเอย