BAR : KM เพื่อสร้างสุขในที่ทำงาน

      
       เมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา ผมได้เรียกน้อง ๆ ในสำนักงานมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการ เตรียมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครพิษณุโลก มีกำหนดจะมาดูงานวันที่ 24 มกราคม เพื่อให้งานลุล่วงไปด้วยดี

      สำหรับการดูงานในครั้งนี้ มีหัวปลาที่ฟังแล้ว Happy คือ KM เพื่อสร้างสุขในที่ทำงาน ผมตีโจทย์เอาเองว่า ความสุขนั้นต้องมาจากความสำเร็จจากการทำงานของน้อง ๆ ผม คาดหวังว่าน้อง ๆ ผมจะช่วยจุดประกายการเรียนรู้ให้กับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลฯได้ หลังจากตีโจทย์ และออกแบบกระบวนการเสร็จ ได้กำหนดออกมาดังนี้ครับ

                                              KM เพื่อสร้างสุขในที่ทำงาน
                                                วันที่ 24 มกราคม 2551
                                         ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์
                                         ...........................................................                       

8.45 น. – 9.00 น.          ทีมงาน KM สำนักงาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาล
                                      (บริเวณด้านหน้าคณะสหเวชศาสตร์/ ถ่ายรูปหมู่)  
                                       / เปิดเพลงความสุขในบ้านของเรา
9.05 น. – 9.10 น.          ลงทะเบียน – ( สคส. / AAR / รูปหัวใจ )
9.15 น. – 9.30 น.          คณบดีกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาล
9.35 น. - 9.40 น.          ชม VCD ความสุขในบ้านของเรา 
9.45 น. - 10.00 น.        หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ เกริ่นนำ
                                       แนะนำทีมงาน KM สำนักงาน (Blog) แบ่งกลุ่มออกเป็น
                                       4 กลุ่มย่อย เพื่อเรียนรู้ตามฐานต่าง ๆ  ( แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฐาน
                                       ละ 10 นาที)
                                       ฐานที่ 1 ( ห้องประชุม 1 - ด้านหน้า ) - ดาวรุ่ง / ขวัญเรือน
                                       เรื่องเล่า “ ความสำเร็จในจัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลคุรภัณฑ์”
                                       ฐานที่ 2 ( ห้องประชุม 1 -  ด้านหลัง) – นิตา / กมลพร
                                       เรื่องเล่า “ ความสำเร็จในการให้รางวัลเบี้ยขยัน”
                                       ฐานที่ 3 ( ห้องประชุม 3 )  - ชรินทร์ / จักรพงศ์
                                       เรื่องเล่า “ความสำเร็จในการใช้โปรแกรม e-office”
                                       ฐานที่ 4 ( ห้องประชุม 2 ) – มณีรัตน์ / สมภพ 
                                       เรื่องเล่า “ความสำเร็จในการจัดทำ SAR ON BLOG”
10.50 -11.00  น.           พักรับประทานอาหารว่าง
11.10 -11.30 น.            ประชุมกลุ่ม เพื่อเลือกเรื่องที่ประทับใจที่สุด และ ส่งตัวแทนมา 
                                       นำเสนอให้ทุกคนทราบ 
11.30 -11.50 น.            AAR สำหรับตัวแทนแต่ละกลุ่ม
11.50 -12.00 น.            คณบดีมอบของที่ระลึกให้กับเทศบาล

                                     ........................................................................

หมายเหตุ   การเรียนรู้ตามฐานเริ่มจาก
       กลุ่ม 1   
:      ฐาน 1 , ฐาน 2 , ฐาน 3 , ฐาน 4
       กลุ่ม 2  
 :      ฐาน 2 , ฐาน 3 , ฐาน 4 , ฐาน 1
       กลุ่ม 3  
:       ฐาน 3 , ฐาน 4 , ฐาน 1 , ฐาน 2
       กลุ่ม 4  
:       ฐาน 4 , ฐาน  1,  ฐาน 2 , ฐาน 3
 
      - การแต่งกาย เสื้อคลุมสีดำ (สำนักงานสร้างสุข)

บอย สหเวช
23 ม.ค. 51

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ไปเยี่ยม  ไปดูงาน  ได้ความรู้แถมได้ของที่ระลึกอีก  อิอิ
 ขอบคุณสำหรับความสุขในวันนี้ (24 มกราคม  2550)  เพื่อจะเป็นความสุขในวันข้างหน้า ของพวกเราเหล่านักการ.... ก๊วนคุณสะอาดสองแคว