สวนกล้วยไม้เลียนแบบธรรมชาติที่จัดแต่งไว้ในงาน.... เชิญชมครับ