ขอแสดงความยินดีกับครูดีในดวงใจ

ครูอ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครูคือผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์การศึกษา ขอน้อมวันทาบูชาครู

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 ที่ผ่านมาเป็นวันครู และในปีนี้โรงเรียนเพชรพิทยาคมได้มีครูรับรางวัลครูดีในดวงใจทั้งหมด 5 ท่านดังนี้

 

1. ครูขวัญชีพ ขำสา ครูประจำชั้น ป. 2/2
2. ครูภัทรานิษฐ์ ชอบดี ครูประจำชั้น ป.1/2
3. ครูปัทมา จำเริญพานิช ครูประจำชั้น ป.1/1
4. ครูพัชรี แก้วมณีโชติ ครูประจำชั้น ป.6/2
5. ครูประวิทย์ ทองเทศ (ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ และรองผู้บริหารดีในดวงใจ)

ขอแสดงความยินดีกับครูทั้ง 5 ท่าน และครูผู้ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจทั่วประเทศครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรรหามาฝากความเห็น (0)