สัมภาษณ์คุณภาพ "คน" ไม่ใช่เรื่องง่าย

ประทับใจในประสบการณ์ของอาจารย์กายภาพบำบัดที่สร้างมิติของการสัมภาษณ์คัดเลือก "คน" มาทำงานคลินิกที่เน้นคุณภาพ

ผมได้เรียนรู้ "ศักยภาพ" ของ "คน" ในอีกมิติหนึ่งที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนครับ

ผมขอขอบคุณทีมผู้บริหารคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ ม. มหิดล ที่แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การคัดเลือกนักกายภาพบำบัดมาทำงานคลินิกได้อย่างมีคุณภาพ

บางครั้งผมในฐานะผู้บริหารมือใหม่ ต้องเร่งเรียนรู้และเปิดใจกว้างเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ของการพัฒนา "คน" และ "คุณภาพ" ของงานคลินิกเล็กๆ ของสาขากิจกรรมบำบัด ที่กำลังเป็นหลักสูตรใหม่ของคณะฯ และต้องเน้นคัดเลือกผู้ที่มีคุณภาพมาสร้างงานที่สร้างสรรค์ทางกิจกรรมบำบัด

ผมนับถือวิชาชีพกายภาพบำบัด ที่สร้างความเป็นหนึ่งของนักกายภาพบำบัดทั่วประเทศให้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาวิชาชีพอย่างมีเอกลักษณ์ ที่สำคัญการสร้างงานผ่านเครือข่าย สมาคมฯ สถาบันการผลิต จนเติบโตเป็นสภากายภาพบำบัดที่ชัดเจน ดังนั้นการสัมภาษณ์ประสบการณ์ของคุณภาพของการทำงานทางคลินิกเช่นกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความใฝ่รู้ การทำงานเป็นทีม การเปิดใจรับฟังความคิดเห็น การจัดลำดับขั้นตอนของการทำงาน การตรงต่อเวลา การมีจิตใจบริการ การมีภาวะผู้นำ ความเข้าใจในในการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล จริยธรรมของการปฏิบัติหน้าที่ทางคลินิก ความรอบรู้เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม การบริหารงานที่พึงรู้ตัวบทกฎหมาย ความเสียสละในการพัฒนาวิชาชีพให้เป็นที่รู้จักแก่สังคมโดยเน้นคุณภาพของการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาประชาคมอย่างมีความสุขทางร่างกายและจิตสังคม

บางครั้งการเรียนรู้ "วิถีการพัฒนาที่ยั้งยืนของวิชาชีพกายภาพบำบัด" สามารถนำมาเป็นประสบการณ์ของการพัฒนาวิชาชีพกิจกรรมบำบัดได้แนวทางหนึ่ง ที่สำคัญ คุณภาพของคน มิใช่อยู่ที่ทฤษฎีและการปฏิบัติ แต่ต้องมี "คุณค่าของวิชาชีพอยู่ในใจแสะท้อนด้วยทักษะทางจิตสังคมที่มั่นคงและแน่นอน"

สู้ต่อไป พี่ๆน้องๆ กิจกรรมบำบัด เราจะต้องพัฒนาวิชาชีพกิจกรรมบำบัดเพื่อสังคมไทยในทุกๆโอกาสครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (2)

อื้มม...จริงด้วย  สัมภาษณ์คุณภาพ"คน"  ไม่ใช่เรื่องง่าย   เพราะปี 50 ที่ผ่านมา พี่หนิงก็ต้องสอบสัมภาษณ์หาเพื่อนร่วมงาน ตั้ง 3 หนแหนะค่ะ  นอกจากจะสัมภาษณ์น้องเขาเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกัน    แล้วต้องสรุปรายงานให้ผู้ใหญ่เข้าใจด้วยว่า  ทำไมเราจึงเลือกคนนี้

Ajarn POP
IP: xxx.28.169.165
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับความคิดที่คล้ายกันกับพี่สาว มอ ชอ

โชคดีวันทำงานครับพี่หนิง