อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลักรวมใจสองศาสนา ศูนย์กลางการค้าแม่ขรี ยังมีเงาะป่าซาไก

คำว่า " ตะโหมด " ในปัจจุบันเพี้ยนมาจากคำว่า " โต๊ะหมูด " ปี พ.ศ. 2485 ตะโหมด เป็นตำบลขึ้นกับ อ.ปากพะยูน ปัจจุบันยกฐานะเป็นอำเภอ ตั้งแต่
วันที่ 21 มีนาคม 2529 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนตะโหมดความเห็น (3)

สาธิตา
IP: xxx.19.211.1
เขียนเมื่อ 
" โต๊ะหมูด " ที่เป็นที่มาของคำว่าตะโหมด มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามหรือเปล่า อยากให้อธิบายเพิ่มเติม
สมควร
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ประวัติความเป็นมา ของคำว่า "ตะโหมด"

จากข้อมูลคำบอกเล่าสันนิษฐานได้ว่าตะโหมดมาจาก 2 แนวทางคือ
1. มาจากคำว่า "ตระ" ตระเป็นชื่อของช่องเขา ซึ่งเป็นเส้นทางโบราณที่ใช้เดินทางจากอำเภอปะเหลียน เทือกเขาบรรทัดโดยผ่านช่องเขาซึ่งเรียกว่า "ช่องเขาตระแล" และออกสู่ช่องเขาหัวช้าง ตำบลตะโหมด
2. มาจากคำว่า "โต๊ะหมูด" จากคำบอกเล่าของ ท่านผู้เฒ่าว่าผู้ที่เข้ามาตั้งหลักฐานครั้งแรกเป็นคนไทยมุสลิม เพราะปรากฎหลักฐานหลายอย่างที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับชื่อของชายไทยมุสลิม เช่น นาปะเจ๊ะ (ที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลตะโหมดปัจจุบัน) นาโคกแขกเจ้ย หนองโต๊ะอ่อน หนองโต๊ะโล่ง ห้วยโต๊ะเล็ม โคกสุเหร่า (ที่ตั้งวัดตะโหมดปัจจุบัน) และห้วยทุ่งแขก เป็นต้น คำว่า "ตะโหมด" เรียกเพี้ยนมาจาก"โต๊ะหมูด" ซึ่งเป็นผู้นำชาวไทยมุสลิมคนแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในตะโหมด

ข้อมูลจาก http://bantamod.itgo.com/prawattamod.html

เด็กโหมด(ใน มอ.)
IP: xxx.12.74.14
เขียนเมื่อ 

ดีจังมีข้อมูลบ้านเราด้วย เป็นเด็กโหมดแท้ๆแต่ไม่เคยรู้ข้อมูลเลย..ต้องขอบคุณพี่คนที่ทำขึ้นมาจริงๆเลย