มารู้จัก COC

ซีโอซี

 

ซีโอซี คืออะไร
ระบบโค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ ซีโอซี (CoC) หมายถึง การจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเอย่างยั่งยืนตลอดสายการผลิตจากฟาร์มถึงโรงงานแปรรูป เพื่อพัฒนาให้ได้กุ้งคุณภาพมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

กุ้งคุณภาพที่มีลักษณะ 3 ประการ คือ
1. กุ้งที่ได้จากการผลิตอย่างมีมาตรฐาน
2. กุ้งที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
3. กุ้งที่ผลิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ใครบ้างที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการ ซีโอซี
ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าร่วมโครงการ ซีโอซี
1. ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
2. ผู้ซื้อ-ขายกุ้งทะเล
3. ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปกุ้งทะเล
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ ซีโอซี
1. เมื่อท่านได้รับโอกาสให้เข้าร่วมโครงการควรปฏิบัติ ดังนี้
1.1 สมัครเข้าร่วมโครงการและปฏิบัติตามแนวทางของโครงการ ซีโอซี
1.2 ยื่นข้อเสนอขอรับการตรวจสอบต่อกรมประมง
2. เมื่อท่านยื่นความจำนงเป็นสมาชิกซีโอซีแล้ว กรมประมงจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตราฐาน ซีโอซี ออกไปตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของซีโอซี
3. ผลการตรวจสอบคือ ผ่านและไม่ผ่าน
3.1 ถ้าไม่ผ่านการตรวจสอบ : ท่านควรปรับปรุงส่วนบกพร่องและกลับมาขอรับการตรวจสอบใหม่ 3.2 ถ้าผ่านการตรวจสอบ : ท่านจะได้ใบรับรองฟาร์มกุ้งมาตรฐาน ซีโอซี หรือใบรับรองมาตรฐาน ซีโอซี
เป็นสมาชิกซีโอซีแล้วจะได้อะไร
1. สามารถขายกุ้งได้ราคาสูงขึ้น
2. อุตสาหกรรมกุ้งมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง
3. ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. ลดการโจมตีจากองค์กรสิ่งแวดล้อม หรือ เอ็นจีโอ (NGOS)

    ที่มา  http://www.fisheries.go.th/cf-chachoengsao/pachasampan.htm

            http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/CoC.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G. 704ความเห็น (0)