มอ. จัดติวเข้ม ส่งเสริมให้มีคนเขียน บล็อก

มอ. จัดติวเข้ม ส่งเสริมให้มีคนเขียน บล็อก

         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือแหล่งกำเนิด บล็อก gotoknow เพราะ ดร. จันทวรรณ น้อยวัน  และ ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ ผู้พัฒนาระบบ บล็อก gotoknow เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    แต่คนใน มอ. ยังเขียน บล็อก กันน้อย    ที่จริง มอ. เป็นมหาวิทยาลัยที่ทำ KM เนียนอยู่ในการบูรณาการระบบคุณภาพ ที่น่าชื่นชมมาก    แต่ข่าวคราวไม่ค่อยมีออกมาภายนอก    เพราะไม่ค่อยมีคนเขียน บล็อก    ไม่มีการ ลปรร. ผ่าน บล็อก    หลังการอบรมครั้งนี้แล้ว หวังว่าจะมีนักเขียน บล็อกเพิ่มมากขึ้น    นอกเหนือจากกลุ่ม Patho OTOP,  ดร.จันทวรรณ   และ ดร. ธวัชชัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการอบรมบล็อก


 
วิจารณ์ พานิช
๑๐ กพ. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)