การเขียนบทความวิจัย ตอนที่ 2 บทคัดย่อ

บทคัดย่อคือส่วนที่กล่าวถึงประเด็นหลักของงานวิจัย อธิบายเนื้อหาและขอบเขตอย่างชัดเจนและกระชับ ควรทำให้อ่านง่ายและตรงประเด็น บทคัดย่อคือส่วนที่กรรมการจะใช้ตัดสินบทความเป็นอันดับแรก บางครั้งสำนักพิมพ์จะกำหนดแนวทางในการเขียนบทคัดย่อมาให้ ผู้วิจัยควรทำตามเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับตีพิมพ์บทความ กระตุ้นให้ผู้อ่านอยากอ่านตัวบทความ และเพิ่มการอ้างอิง

 

การสรุปบทความเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเขียนบทคัดย่อเท่านั้น บทคัดย่อที่ดีควรประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้

  •   ระบุวัตถุประสงค์และข้อสรุปหลัก
  • ระบุข้อความหรือคำสำคัญที่บ่งถึงระเบียบวิธีการวิจัย
  • ระบุผลการวิจัยหลักที่ปรากฏในบทสรุป
  • เขียนข้อมูลทั้งหมดด้วยย่อหน้าเดียว
  • กล่าวถึงสมมติฐานหรือระเบียบวิธีเป็นประโยคแรก
  • ตัดข้อมูลพื้นหลัง การทบทวนบทความที่เกี่ยวข้อง หรือรายละเอียดของระเบียบวิธี ออก
  •   ตัดคำหรือวลีที่ไม่จำเป็นทิ้ง
  • ทบทวนจนมั่นใจว่าบทคัดย่อประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น
  • ตรวจสอบว่าบทคัดย่อมีลักษณะเป็นไปตามแนวทางที่สำนักพิมพ์กำหนด
  •   นำบทคัดย่อให้ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับงานวิจัยได้ลองอ่านและให้คำวิจารณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาตนเองความเห็น (1)

nUt
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ แน่นขึ้นเยอะ