นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษา

ไม่แก่เกินเรียน

 คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นนวัตกรรมที่แพร่หลายอยู่ในวงการศึกษาในขนาดนี้ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์นั้นมีมากมายเมื่อนำมาใช้เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอื่นๆเช่นอินเตอร์เนต อีเมลล์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถศึกษาค้นคว้าและทำให้มนุษย์มีโลกที่กว้างขึ้นแต่ที่สำคัญในการใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (0)