Best Practice ; วิธีการปฏิบัติที่ส่งผลเป็นเลิศ

Best Practice
Best Practice ; วิธีการปฏิบัติที่ส่งผลเป็นเลิศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chadjane

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรมการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 150562, เขียน: 30 Nov 2007 @ 17:26 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 22:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก


ความเห็น (15)

มาเยี่ยมครับ

รอรายละเอียดอยู่นะครับ

ต่อให้ด้วยละกัน

IP: xxx.153.170.207
เขียนเมื่อ 

 จากเรื่องเล่าดีๆขอบอกต่อ   เดินทางไปเชียงใหม่ ตั้งใจจะไปเยี่ยมต้นแบบโรงเรียนในฝัน มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนบ้านสันกำแพง และโรงเรียนอมกอ๋ยวิทยา 3 วันรู้สึกน้อยไป เพราะมีอะไรดีๆมากทีเดียว  ความตั้งใจอยากค้นหาBest Practicesซึ่งการค้นเริ่มจาก              ผลงานที่เป็นที่ยอมรับ เป็นผลงานที่ภาคภูมิใจที่สำคัญต้องมีคุณภาพยิ่งมีข้อมูลยืนยันได้ยิ่งดี (เราจะศึกษาผลงานที่กล่าวถึงจนมั่นใจในคุณภาพ)จากนั้นก็จะสัมภาษณ์เก็บข้อมูลกับเจ้าของผลงานการพูดคุยเป็นกาถามถึงวิธีปฏิบ้ติ วิธีทำ จึงผู้ให้ข้อมูลจะเล่าไปเรื่อย ๆ หน้าทีเราก็พาเข้าประเด็น ข้อมูลทั้งหมดจะนำมาเรียบเรียงและวิเคราะห์หาวิธีปฏิบัติต่อไป     ที่โรงเรียนสันกำแพงได้รับความร่วมมือจากท่านผอ.และคณะ พบ เด็กเก่งหลายคนเช่น หยี เก่งภาษามาก แอมเก่งเคมี และด.ญ รินทร์ทอง เรียนชั้นม.2 เป็นนักข่าวเยาวชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เก่งการ ถ่ายภาพ ตัดต่อVDO  น่าสนใจมาก รินทร์ การทำงาน ความชอบอย่างสนุกสนาน รินทร์นับว่าเป็นตัวอย่างผลจากการเรียนการสอนตามแนวทาง constructionism                  รินทร์เรียนตามแนวทางนี้ตั้งแต่ระดับประประถมแต่ต่อเนื่องที่รร.สันกำแพง          ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตามไปพูดคุยกับผอ.และคณะที่รร.บ้านสันกำแพง ...... ไปต่อที่อมก๋อย.....มีBest Practices มาฝากติดตามต่อนะคะ

 

chadjane
IP: xxx.153.169.177
เขียนเมื่อ 

....BPต่อนะคะ ทั้งดญ.รินทร์ทอง น.ส.แพรวพฤกษ์หรือหยี และน.ส.หรือแอม( 2คนนี้เรียนชั้นม.6ปีหน้าเรียน มช. หยีเรียนคณะมนุษย์ แอมเรียนคณะแพทย์)ทั้ง3 คนมีส่วนที่เหมือนกันคือชอบอ่านหนังสือ รินทร์บอกว่ามีหนังที่ประจำตัว  เช่นเดียวกับแอม  ที่เหมือนกันอีกเรื่องคือได้เรียนได้ทำในสิ่งที่ชอบ    รินทร์รู้จักComputerตั้งแต่ป.2ชอบมากที่บ้านไม่มีแต่เรียนที่โรงเรียนอย่างจริงจังตอนเรียนป.6 รินทร์บอกว่า" หนูและเพื่อนโชคดี อยากเรียนอะไรครูให้เรียน หนูชอบเป็นลูกมือครู ช่วยงานครูไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพ หรือตัดต่อVDO...."  ส่วน หยีเล่าว่าคุณแม่เป็นนักแปลตอนเป็นเด็กอยากอ่านหนังสือของแม่มากรู้ว่าอยาก  ค่อยๆอ่านทำความเข้าทีละนิดๆ คำใหนอ่านออกก็จะคิดตามไปเรื่อยๆ ทำให้สนุกเมื่อสนุกก็อยากอ่านต่อ....ส่วนแอมเล่าว่าชอบเคมีชอบวิทยาศาสตร์ อ่านพบเรื่องอะไร หรือเจออะไรชอบเชื่อมโยงกันและเป็นคนขี้สงสัย ชอบห้องทดลองโดยเฉพาะห้องเคมี เพราะมีอะไรที่ชวนทดลองเยอะ..... ติดตามต่อนะคะจะไปดูConstrucที่รร.บ้านสันกำแพง  และจะพาขึ้นดอยไปดูนวัตกรรมไร่กาแฟและการสอนวิชาชีพที่รร.อมกอ๋ยวิทยา....ขอบคุณท่านผอ.เสรี สุวรรณเพชร รร.สันกำแพงและคณะ ท่านผอ.เพชร วงคำแปงรร.บ้านสันกำแพง และคณะ ผอ.รัตนภรณ์ แปงทอง รร.อมก๋อยวิทยาและคณะ  ....ติดตามต่อนะคะ

chadjane
IP: xxx.153.172.125
เขียนเมื่อ 
Best Practices ( BP)ชัดเจน  ไทยแท้ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ                Best Practices ( BP ) เป็นวิธีการทำงานหรือวิธีปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ ผลงานที่มีคุณภาพ หรือส่งผลต่องานที่ประสบผลสำเร็จ                แนวคิดพื้นฐานที่มีส่วนสำคัญในการนำแนวคิด เรื่อง Best Practices มาใช้การพัฒนางาน ประกอบด้วย                1. ความต้องการในการแสวง หาข้อมูลหรือความรู้เพื่อนำสู่การพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือการนำความรู้ไปใช้เพื่อการสร้างประโยชน์ ( Knowledge  Application )                2. ความเชื่อว่าความรู้ หรือแหล่งข้อมูลไม่มีเฉพาะในเอกสาร ในตำรา หรือจากการเรียนรู้ตามรูปแบบเดิม เช่นการอบรมโดยฟังจากวิทยาการเท่านั้น หากแต่ข้อมูลหรือความรู้ อยู่ในตัวบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการทำงานหรือการใช้ชีวิต หรือในองค์กรที่ปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จ ( Knowledge Generation )                3. ความเชื่อในวิธีการเรียนรู้ ที่เป็นกระบวนการจัดการกับความรู้ (Knowledge Management หรือKnowledge Integration  )                มีผู้ที่นำเสนอความหมายของ Best Practices ที่น่าสนใจ เป็นต้นว่า  American  Productivity  and Quality Center ได้ให้คำจำกัดความ  Best Practices  ว่า  เป็นปฏิบัติการทั้งหลายที่สามารถก่อให้เกิดผลที่เป็นเลิศหรือการปฏิบัติที่ทำให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ  (อ้างถึงในบุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ สิริพานิช  2545.) สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ ได้กล่าวถึง Best Practices  ว่า เป็นวิธีการใหม่ๆที่สถานศึกษา เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตอบสนองความคาดหวังของชุมชน ผู้ปกครองและเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพจนประสบความสำเร็จและก้าวสู่ความเป็นเลิศ (สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2549.) นอกจากนี้อาจพิจารณาความหมายได้                 2  ลักษณะคือ  1) วีธีการหรือวิธีปฏิบัติที่องค์กรได้ทดลองนำไปใช้จนประสบความสำเร็จ  2.) วิธีการหรือวิธีปฏิบัติที่ส่งผลต่อการดำเนินการที่ดีขึ้นขององค์กร  มีนวัตกรรม มีกระบวนการที่เป็นระบบยอมรับได้ (จากการตรวจสอบประเมิน หรือรางวัล ฯลฯ)และทดลองนำไปใช้จนประสบความสำเร็จ ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการ ( การบรรยาย Best Practices โดย รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม ในการประชุมสัมมนา Roving team โครงการโรงเรียนในฝัน วันที่ 17-19 พ.ย. 2550 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี )                 จากความหมาย Best Practices ที่กล่าวข้างต้นและจากการนำแนวคิดสู่ปฏิบัติการศึกษากรณีตัวอย่าง  พบว่า Best Practices มีลักษณะสำคัญคือ เป็นกระบวนการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานทีมีระบบ  มีการบูรณาการและมีความเชื่อมโยงกัน  ( Systematic Integrate and Linkage ) และในกระบวนการที่กล่าวถึงอาจมี  นวัตกรรม วีธีการเฉพาะกรณี หรือคุณลักษณะเฉพาะ (บางคนบอกว่ามีเทคนิค) และหรือสื่อเป็นส่วนประกอบแต่ต้องเป็นส่วนที่มีความสำคัญในการสนับสนุนและส่งผลเป็นเลิศหรือผลสำเร็จ                                           - 2 -                การจัดทำ Best Practices มีจุดประสงค์สำคัญคือ 1)เพื่อเป็นการนำเสนอกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ                  2) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการกับความรู้ 3) เพื่อเป็นต้นแบบ และหรือแรงบันดาลใจให้กับบุคคล  องค์กรอื่นที่มีเป้าหมายคล้ายคลึงกัน หรืออยู่ในวงการเดียวกัน และ4)เป็นการสร้างบรรยากาศการแข่งขันเพื่อ สร้างคุณภาพงานหรืองานที่มีความเป็นเลิศ                 จากจุดประสงค์ในการแสวงหาหรือการทำ Best Practices ที่กล่าวข้างต้นจะพบว่า Best Practices เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนา หรือเป็นบทเรียนหรือ Lessons Learned ดังนั้นกระบวนการที่สืบเนื่องต่อจาก Best Practices คือการเทียบเคียงหรือBenchmarking เพื่อการพัฒนางาน ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานขั้นต่อไป                สำหรับการจัดทำ Best Practices  จากการได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง ในการศึกษากรณีตัวอย่าง พบว่าการจัดทำและนำเสนอ Best Practices มีแนวทางดำเนินการดังนี้                1. การเตรียมการ  หมายถึงการกำหนดกรอบหรือแนวทางในการศึกษา  การกำหนดเกฑ์ในการวิเคราะห์ผลงานหรือแหล่งข้อมูลที่จะจัดทำ Best Practices  การกำหนดรูปแบบหรือกรอบการเขียน Case รวมถึงรูปแบบการนำเสนอ ตลอดจนการเตรียมทีมงานซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าทีม ผู้เขียน case ผู้ถ่ายภาพตัดต่อภาพและบรรณาธิการ เป็นต้น                2. การเลือกรณีศึกษา หมายถึงการพิจารณาเลือกหน่วยงาน หรือผู้ที่มีผลงานที่เป็นเลิศ หรือมีผลงานประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับ การศึกษาผลงานจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ยืนยันความสำเร็จอย่างน่าเชื่อถิอ  เช่นผ่านการประเมินตามระบบของโครงการนั้นๆ (ในกรณีที่เป็นงาน หรือโรงเรียนในโครงการเฉพาะ) ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ผ่านการประเมิน มีความภาคภูมิใจ เป็นผลงานที่ทำให้ก้าวสู่เป้าหมายของชีวิตที่สูงขึ้นหรือเป้าหมายสูงสุดในเวลานั้น                3. การจัดทำแผนการจัดทำ Best Practices ซึ่งประกอบด้วย วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือในการเก็บข้อมูลระยะเวลา การประสานงาน  การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำเอกสาร การนำเสนอ Best Practices (ควรมีการนำเสนอที่หลากหลายเช่น นำเสนอโดยเอกสารที่หลากหลายรูปแบบ นำเสนอผ่าน web site เป็นต้น)                เมื่อการจัดทำ Best Practices จบลงจำเป็นต้องมีการตรวสอบและควรตรวจสอบก่อนนำเสนอ                        การตรวจสอบ Best Practices  มีแนวทางพิจารณาดังนี้  1) วิธีการ หรือ Best Practices นั้นๆส่งผลต่อหรือสอดคล้องกับผล หรือเป้าหมายงานอย่างน่าเชื่อถือ มีข้อมูลยืนยันได้ รวมถึงผ่านกระบวนการ ที่น่าเชื่อถือเช่นกระบวนการวิจัย  2 ) Best Practices นั้นๆ สามารถตอบได้ว่า ทำอะไร? (what) ทำอย่างไร? (how) ทำทำไม? (why) และ 3. Best Practices นั้นๆ สามารถสรุปและนำไปเป็นบทเรียน ( Lesson Learned ) หรือนำสู่การพัฒนาต่อยอด หรือถอดเป็นบทเรียน (Lesson Learned ) ได้

 

 

……………………………………………….                                                                                                                
IP: xxx.153.169.212
เขียนเมื่อ 

 ไปเยี่ยมโรเรียนในฝันรุ่น2 เป็นโรงเรียนที่สอนช่วงชั้นที่ 2-3 เพื่อนครู อยากให้ยกตัวอย่าง กิจกรรมการเรียนการสอนในวันที่นำเสนอเพื่อให้กรรมการประเมินโดยเฉพาะวิทย์  ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจ 3 เรื่อง คือ

          1.Lab schoolเป็นโรงเรียนที่ปฎิรูปการเรียนการสอนเน้นการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล ครูเป็นผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้เรียนรู้ ให้ได้เชื่อมโยงข้อมูลเป็นความรู้ของนักเรียน  ฯ 

          2.เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนดังกล่าวจำเป็นต้องมีแหล่งเรียนรู้ มีห้องเรียนที่มีความพร้อมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามข้อ1 เช่นห้องปฏิบัติการวิทย์ที่มีอุปกรณ์ ประกอบการทดลอง การปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีสภาพห้องที่เอื้อต่อการเรียน มีCom ที่ช่วยการเรียนจากe-learning เรียนจากโปรแกมทดลองเสมือนจริง สืบค้นข้อมูลและนำเสนองาน

         3. และท่านต้องมั่นใจว่าก่อนถึงวันประเมินท่านเป็นไปตามข้อ1และ2 ซึ่งถือว่าดำเนินการเป็นปกติ

          เมื่อถึงวันประเมินเป็นวันที่สะท้อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ ภายในเวลาจำกัดจึงจำเป็นที่ต้องนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อ1และ2 (มีต่อนะคะ)

 

ชัดเจน ไทยแท้
IP: xxx.153.169.212
เขียนเมื่อ 

  ต่อจากวันที่ 2 มีค.ตัวอย่างการสอนเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม นร.ทดลองหาค่า pH ของน้ำจากแหล่งน้ำในชุมชน นร.ได้ใช้ ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ /pH paper/pH meter วัดเปรียบเทียบได้รู้ว่าน้ำที่มีค่าpHเท่าใดสิ่งที่มีชีวิตอยู่ได้ เรียนเชื่อมโยงกับการทำให้นำสะอาดก่อนส่งลงแหล่งน้ำ ต่อยอดมีสิ่งประดิษฐ์คือเครื่องบำบัดนำเสียอย่างง่าย หรือเชื่องโยงกับการทำนำหมักเพื่อบำบัดน้ำเสีย(กรณีนี้ต้องเรียนรู้ที่มาของน้ำหมักชีวภาคก่อน)

      อีกเรื่องเด็กๆทดลองเปรียบเทียบการหาความเป็นกรดที่  เหมาะสมของผลไม้นานาชนิด เปรียบเทียบกับยาลดกรดที่อย.รับรอง เพื่อแนะนำใช้แทนยาลดกรด  นร.ได้คั้นน้ำผลไม้ ได้เปรียบเทียบจากแถบวัดความเป็นกรด ได้ล้างอุปกรณ์ อย่างสนุกสนานและได้ความรู้

       การเรียนต่อวงจรไพฟ้า เรียนจากโปรแกมการทดลองเสมือน(โครงการได้แนะนำและให้กับครูComแล้วน่าจะส่งต่อครูวิทย์) จากนั้นทดลองจริงด้วยเครื่องมือง่ายๆในห้องทดลองสามารถทำกริ่งปิดเปิดตู้เย็น ทำสัญญาน ได้สนุกสนานและนร.มีความรู้ได้ทดลองแม่หล็กไฟฟ้า รู้จักส่วนต่างๆของแบตตารี่  เช่นเดี่ยวกันบางกลุ่มเรียน รู้วงจร elractronic การใช้ไดโอด ทดลองเชื่อมต่อ ทำไฟหัวเตียง ทำวิทยุ เป็นต้น(มีต่อนะคะ) ถ้ามีผู้เข้ามาเยี่ยมจะเขียนต่อ วิชาอื่นๆก็ได้

ชัดเจน ไทยแท้
IP: xxx.153.169.212
เขียนเมื่อ 

อยากแลกเปลี่ยน ตัวอย่างกิจกรรมนะคะ ช่วงชั้นที่4 มีกิจกรรมการทดลองเยอะ เช่นเคมี เรียนสารชีวะโมเลกุล กรดอะมิโน และพันธะเพปไทค์ การแปลงสภาพโปรตีน เด็กทดลองและต่อยอดเป็นการทำสาร (จากพืช)ทำให้เนื้อเปื่อย เห็นเด็กใช้อุปกรณ์ ทดลอง บันทึก เปรียบเทียบ อย่างคล่องแคล่ว นำเสนอรายงาน โดย Power point มีภาพประกอบ สนุกค่ะ เพื่อนครูที่สอนเคมีคงรู้ดีกว่าดิฉัน อีกเรื่องก็สนุกค่ะเรื่อง ลิพิด (สารชีวโมเลกุล) ไขมัน นำมันซึ่งเป็นการเรียนด้วยโมเดลโมเลกุลทีจับตองได้(โรงเรียนจัดให้เป็นสื่อในห้องLab เคมี) เชื่อมโยงไปสู่การทดลองการเกิดปฏิกริยาสปอนนิฟิเคชั่น สู่การทำสบู่ เป็นต้น เด็กๆใช้ห้องทดลองอย่างคุ้มค่า เด็กๆนำเสนอเป็น Annimation สนุกเช่นเดียวกันค่ะ เด็กๆอธิบายและตอบคำถามว่าทำใม การล้างมือด้ยสบู่จึงรู้ว่าสะอาดโดยใช้โมเดลโมเลกุลประกอบการอธิบาย เ กิจกรรมแบบนี้เชื่อว่าครูสอนด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เด็กโรงเรียนในฝันจึงมีโอกาสดีที่ได้เรียนแบบนี้(มีต่อนะคะ)

  • แวะเวียนมาต้อนรับสมาชิกใหม่ครับ
  • ดีใจที่พี่ชัดเจน(ป้าชัดเจน)ได้เผยแพร่ความรู้ทางออนไลน์
  • จะติดตามครับ ใหม่ ๆ ผมก็ต้องเรียนรู้แนวทางเขียนเช่นกัน
  • จนบัดนี้ก็ทำได้ตามที่รุ่นพี่ ๆ เขียนกัน คือ มีรูปประกอบ มีสไลด์ในบล็อกด้วย
  • มีภาพพี่ชัดเจนเป็นวิทยากรด้วยนะ ดูที่ http://gotoknow.org/blog/16ict-labschool
วิชาญ โพธิ์นอก
IP: xxx.26.154.36
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

จะรอติดตามตอนต่อไปครับ

หนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น

IP: xxx.172.48.167
เขียนเมื่อ 

ขอทราบวิธีการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่น 2 ที่จะเข้ารับการประเมินปีงบประมาณ 2551

ชัดเจน ไทยแท้
IP: xxx.153.169.203
เขียนเมื่อ 

ไปอ่านที่ "ตาสว่าง" labschools.net ก็ได้ค่ะ

ก่อนประเมินมีข้อตกลงเป็นหลักการว่าโรงเรียนพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเมื่อพร้อม โรงเรียนแจ้งขอรับการประเมิน การประเมินดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการนะคะ

วันประเมินเป็นวันที่โรงเรียนนำเสนอกิจกรรมดีๆและนำเสนอสภาพ โรงเรี่ยนดีๆ ที่โรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องและปรากฏผลที่นักเรียน เพื่อให้กรรมการพิจารณาว่ากิจกรรมใดมีความเหมาะสมที่ควรดำเนินการต่อ กรรมการจะบันทึก รายละเอียด เหมือนพันธสัญญาก่อนให้การรับรอง เพราะกิจกรรมที่นำเสนอเป็นการสะท้อนการดำเนินงานของโรงเรียนในฝันทั้งการเรียนการสอนและการสนับสนุนการเรียนการสอน

วันที่นำเสนอแบ่งงานเป็น3กลุ่ม

กลุ่มที่1 เป็นสภาพแวดล้อม อาคาร แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องส้วม ฯลฯ ที่สะอาด ปลอดภัย พร้อมใช้

กลุ่มที่2 เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและผลมีคุณปรากฏต่อนักเรียน เช่นกีฬา ดนตรี ศิลปะ การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ Computer งานอาชีพเป็นต้น นำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ ผ่านะบบICTนักเรียนเป็นผู้นำเสนอ

กลุ่มที่3 เป็นการนำเสนอการเรียนการสอนที่แสดงถึงการลงมือปฏิบัติจริง โดยสื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ได้แก่ การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Computer ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และห้องสมุด เป็นการเรียนการสอนนะคะไม่ใช่ให้  นักเรียนอธิบายสื่อ หรืออธิบายโครงงาน  (ถามมาต่อได้ค่ะ)

รัตน์สุดา สิงหันต์
IP: xxx.26.146.129
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะที่ให้ความรู้เรื่อง Best Practices ตอนนี้โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมจังหวัดขอนแก่น กำลังเตรียมตัวเพื่อขอรับการประเมินปลายเดือนมกราคม 2552 จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ ผลที่ได้รับคือนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และสืบค้นด้วยตนเอง ภูมิใจที่เห็นพัฒนาการของลูกศิษย์ค่ะ (คอมพิวเตอร์)

ด.ญ ธัญลักษณ์ กล้าหาญ
IP: xxx.26.109.153
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนของหนูพร้อมรับการประเมินแล้วค่ะมีอะไรที่ต้องแก้ไขเกี่ยวกับห้องคณิตศาสตร์และห้องอื่นๆบ้างไหมค่ะ โรงเรียนอนุบาลห้วยราชค่ะ ขอบคุณค่ะ

ครูสรญา
IP: xxx.19.66.111
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่กรุณามาประเมินโรงเรียนบ้านตาโกนให้เป็นโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 คณะครูและนักเรียน lab วิทย์

จะนำข้อเสนอแนะที่ท่านให้มาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของเราค่ะ ช่วงนี้อากาศหนาวรักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ

Jantima
IP: xxx.49.91.204
เขียนเมื่อ 

ได้ไปสังเกตการประเมินโรงเรียนต้นแบบแล้ว และอาจารย์ได้ให้คำแนะนำได้ชัดเจนสมกับชื่อของอาจารย์จริงๆ ค่ะ ประทับใจมากเลย โรงเรียนของดิฉันเป็น ร.ร.ในฝัน รุ่น3 จะเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อรอรับการประเมินต่อไปค่ะ