KM เพื่อแก้ปัญหาความยากจนฉบับ ดร. ปรอง

KM เพื่อแก้ปัญหาความยากจนฉบับ ดร. ปรอง

         ดร. ปรอง  กองทรัพย์โต   แห่งบริษัท สแปนชั่น (ประเทศไทย) ได้รับเชิญจากวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี   ให้เป็นวิทยากรจัด Workshop เรื่อง KM เพื่อแก้ปัญหาความยากจน   ดร. ปรองกรุณาส่ง PowerPoint ที่ใช้มาให้ผม   จึงขออนุญาตเอามาเผยแพร่ในบล็อก  ดูได้ที่นี่

วิจารณ์  พานิช
 8 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)