GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เครือข่าย ก.พ เยี่ยมผู้ว่า (๒)

เยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ลปรรทีมจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๕
            ช่วงบ่าย( ๖ ก.พ)หลังจากที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้พาทีมงานไปทานไก่ย่างร้าน ไก่โต้ง ท่านปรึกษาระบบราชการ ดร.สมโภชน์ นพคุณ นำทีมงาน “เครือข่ายสำนักงาน ก.พ และ ทีมงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ”  เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นพพร จันทรถง และ ท่านรองผู้ว่าราชการ อมร เวชการวิทยา ารพบครั้งนี้เป็นการพบครั้งที่ ๕ โดยครั้งล่าสุดทีมงาน KKU_KM ได้มาทำ Workshop ( Link ) เรื่องการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดซึ่งเน้นการพัฒนาเรื่องข้าวหอมมะลิ ท่านหัวหน้าสำนักง่านจังหวัด สรสิทธิ์ ฤทธิสรไกร เป็นผู้จัด พร้อมด้วยหัวหน้างานสาธารณสุขจังหวัด คุณดิษณ์กร สิงห์ยะเมือง และทีมงานยุทธศาสตร์จังหวัด

ประเด็นที่ได้ “ลปรร ร่วมกัน คือ การบูรณาการการนำ การจัดการความรู้ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาข้าราชการโดยเน้นที่ผู้บริหารระดับกลางเป็นหลัก”
            รายละเอียดต่างๆทางจังหวัดจะได้ประสานกับ คุณประภาพร ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการต่อไป
JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 14661
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)