เครือข่าย ก.พ และ ม.ข เยี่ยมผู้ว่า (๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จังหวัดมหาสารคาม

เครือข่าย ก.พ และ ม.ข เยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม


            เช้านี้ ( ๖ ก.พ ๒๕๔๙ ) ท่านปรึกษาระบบราชการ ดร.สมโภชน์ นพคุณ นำทีมงาน เครือข่ายสำนักงาน ก.พ และ ทีมงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ ประกอบด้วย คุณ ประภาพร คุณวิภาดา คุณจันจิรา และ คุณพิชชา เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ชวน ศิรินันท์พร ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด เริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม คุณกุลวัลย์ สุภัทรพาหิรผล โดยการเดินทางมาครั้งนี้ ได้โทรเรียนท่านอธิการบดี ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ที่ กทม 
            ประเด็นที่สำคัญ เริ่มที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ปรารภฐานะที่ท่านเคยทำงานเป็น ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ของกระทรวงมหาดไทยมาก่อน คือ

            ท่านอยากเห็นทีมงานจาก ก.พ ยื่นความช่วยเหลือไปช่วย “พัฒนาเพื่อนข้าราชการ ในภูมิภาค” ซึ่งประเด็นนี้ท่านนี้ ท่าน ปรร สมโภชน์ นพคุณ ฐานะที่ท่านรับผิดชอบ “สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด” หลายแห่งรับไปประสาน โดยเฉพาะ เรื่องที่ทางสำนักงานข้าราชการพลเรือนมีความชำนาญและถนัด คือ เรื่อง "การบริหารงานบุคคล ราชการใสสะอาด จริยธรรมและคุณธรรมของข้าราชการ วินัยข้าราชการ บัญชีเงินเดือน ประเด็นที่สำคัญทางจังหวัดคงต้องกำหนดเรื่อเร่งด่วนหรือจัดลำดับความสำคัญไปให้ทางสำนักงาน ก.พ ซึ่งขณะนี้ทาง สำนักงาน ก.พ โดยท่านเลขาธิการ ปรีชา วัชราภัย รับมอบนโยบายมาจากท่านนายกรัฐมนตรีให้ “พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง”
            ประเด็นสุดท้ายที่ท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดได้กล่าวถึง คือ เรื่อง “การจัดการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์จังหวัด” จังหวัดได้ให้ทีมงาน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย  รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจน์กูฏ และ ผศ.ดร.ธัญญา ปราบอภิปาลกูล มาช่วยทำแผนส่ง กพร ทางจังหวัดมีความปรารถนาที่จะได้ “ตัวจริง เสียงจริง ของท่านครูใหญ่ KM คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช หรือ ท่าน ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด” มาบรรยายเรื่อง “การจัดการความรู้ในภาครัฐ” ผมจึงขออนุญาตให้วิธีการติดต่อกับ “สคส” กับทีมงานจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)