ทฤษฎี+ปฏิบัติ

การเรียนแบบเน้นการปฏิบัติ

อย่างที่หลาย ๆ คนทราบกันดีอยู่แล้วว่า การศึกษาในปัจจุบันเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลาง...แต่เท่าที่เห็นมาแนวทางนี้ยังไม่ปรากฎออกมาเป็นรูปธรรมเด่นชัด เป็นเพียงนามธรรมที่พูดกันเยอะมากในปัจจุบัน...เมื่อวานหนููเคเอ็มได้มีโอกาสไปประชุมหารือกับทีมศิษย์เก่า มวล.ถึงเรื่องลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษ์วันนี้ขอหยิบยกเอาเรื่องของการผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและสามารถประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดเห็นกันในเรื่องนี้ว่าการที่จะเป็นบัณฑิตลักษณะนี้นั้น

๑)  ต้องเรียนรู้อย่างเข้าใจ

๒)  พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (พัฒนาอย่างต่อเนื่อง)

๓)  สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่บุคคลอื่นและสังคม

๔)  สามารถนำองค์ความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

๕)  มีความรู้ที่หลากหลาย

ซึ่งการที่จะนำไปสู่การเป็นบัณฑิตลักษะดังกล่าวนั้นก็ได้ร่วมกันเสนอความคิดและร่วมกันวิเคราะห์ว่า

๑)  เน้นการศึกษาในภาคปฏิบัติ ภายใต้ทฤษฎีอย่างมีประสิทธิภาพ

๒)  ควรมีการกำหนดให้นักศึกษามีการทำวิจัยในประเด็นเรื่องที่ตนสนใจคิดตั้งคำถามและหาวิธีตอบคำถามด้วยตนเอง ทำ Project base,Research base and Problem learning (ภาษาปกิตไม่ค่อยถนัดไม่แน่ใจ่วาถูกต้องหรือเปล่า หยวน ๆ นะคะ)

๓)  กระตุ้นและสร้างกระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและสามารถต่อยอดไปสู่ความรู้ที่หลากหลาย

ที่สำคัญก็คือเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงกันมากขึ้น (เป็นคุณกิจศีพท์เฉพาะวงการ KM นั่นเองคะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#เชื่อมโยงการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 14641, เขียน: 07 Feb 2006 @ 14:48 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 13:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)