เรียนรู้เพื่อสังคมสร้างความสุขและความเข้าใจ

การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นเป็นได้ทั้งการฝึกอบรมแบบวันเดียวจบ โดยใช้สถานที่ขอหน่วยงานนั้น ๆ เป็นที่ฝึกอบรม หรือ ในรูปแบบค่ายพักแรม โดยใช้สถานที่ที่อิสรชนสามารถประสานงานหรือแนะนำให้ตามความเหมาะสมของลักษณะกิจกรรม หรือรูปแบบ Walk Rally ที่เรียนรู้ผสมผสานกับการท่องเที่ยวประจำปีของแต่ละหน่วยงาน หรือจะเป็นรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสัมผัสชีวิตจริง ที่สามารถเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครคราวละ 5-10 คน คราวละ 5 วัน ร่วมกับอิสรชน

เรียนรู้เพื่อสังคมสร้างความสุขและความเข้าใจ  

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) มีส่วนงานที่ให้บริการสังคมด้านการพัฒนาบุคลากร ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ได้สัมผัสกับสภาพปัญหาสังคมด้วยการสัมผัสชีวิตจริง หรือเรียนรู้ผ่านสื่อที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มป้าหมายและตามวัตถุประสงค์ของกระบวนการฝึกอบรมที่จะมีการวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและอิสรชน   การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นเป็นได้ทั้งการฝึกอบรมแบบวันเดียวจบ โดยใช้สถานที่ขอหน่วยงานนั้น ๆ เป็นที่ฝึกอบรม หรือ ในรูปแบบค่ายพักแรม โดยใช้สถานที่ที่อิสรชนสามารถประสานงานหรือแนะนำให้ตามความเหมาะสมของลักษณะกิจกรรม หรือรูปแบบ Walk Rally ที่เรียนรู้ผสมผสานกับการท่องเที่ยวประจำปีของแต่ละหน่วยงาน หรือจะเป็นรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสัมผัสชีวิตจริง ที่สามารถเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครคราวละ 5-10 คน คราวละ 5 วัน ร่วมกับอิสรชน ในการลงพื้นที่สัมผัสชีวิตคนด้อยโอกาส คนเร่ร่อน คนไร้บ้านที่สนามหลวง เพื่อสร้างความเข้าใจในความต่างที่มีในสังคมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสุขและรักงานที่ทำ

  ผู้สนใจสามารถติดต่อมาได้ทั้งแบบส่วนตัวและหน่วยงาน เพื่อสร้างมิติใหม่ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีมุมมองทางสังคมและกลับไปสร้างสำนึกที่ดีต่อสังคมในที่ทำงานของท่านเองได้ในที่สุด โดยท่านเพียงติดต่อมาที่   

สำนักเลขาธิการ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณ ประโยชน์)  

50/357  หมู่บ้านพนาสนธิ์ 2 ถนนนิมิตใหม่  
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2914 5146

ประสานงาน 086 687 0902, 086 628 2817

www.issarachon.com  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนความเห็น (0)